Zaznacz stronę

Re-organizacja korporacyjna

Holistyczne produkty restrukturyzacyjne

W czasach ciągłych i dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie reorganizacji form prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy w zakresie oceny aktualnej sytuacji korporacyjnej danego podmiotu lub grupy oraz w poszukiwaniu optymalnych form reorganizacji.

Punktem wyjścia dla reorganizacji może być wiele czynników. Doradzając mamy na uwadze przede wszystkim model biznesowy klienta, wzrost wartości i efektywności (zwinności) przedsiębiorstwa, optymalizację kosztów prowadzenia działalności, podatki, interesy oraz pozycje korporacyjne poszczególnych właścicieli, wymogi corporate governance (obowiązujące w ramach większych struktur), a także ewentualne kwestie sukcesji (firmy rodzinne).

Mając na uwadze sytuację danego podmiotu lub grupy analizujemy i rozważamy możliwość zastosowania najbardziej optymalnych narzędzi spośród całego instrumentarium prawnego, jak w szczególności:

 • fuzje (w tym transgraniczne);
 • podziały oraz przekształcenia;
 • transfer poszczególnych aktywów, grup aktywów, przedsiębiorstw czy ich zorganizowanych części;
 • spin-off (wydzielenie wybranych jednostek ze struktury);
 • wszelakie operacje na kapitałach;
 • zmiany modelu finansowania;
 • umorzenie udziałów lub akcji, w tym buy-back i squeeze-out (przymusowy wykup akcji mniejszościowych);
 • zmiany w umowach lub statutach spółek, a także regulaminach wewnętrznych;
 • IPO / delisting;
 • emisja instrumentów dłużnych;
 • likwidacja.

Tworząc lub modyfikując poszczególne dokumenty korporacyjne wykorzystujemy rozwiązania i doświadczenia wypracowane w ramach ponad dwudziestoletniej już praktyki.

 

Jak możemy Państwu pomóc

Wsparcie Kochański & Partners obejmuje w tym zakresie w szczególności czynności takie jak:

 • audyt dotychczasowej struktury oraz kluczowych dokumentów korporacyjnych;
 • identyfikacja obszarów wymagających interwencji;
 • weryfikacja prawnych oraz podatkowych skutków reorganizacji w określonych scenariuszach;
 • wsparcie w wyborze najbardziej optymalnej formy reorganizacji;
 • opracowanie kompletu dokumentacji;
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym;
 • możliwość tymczasowego pełnienia funkcji w organach danego podmiotu lub funkcji likwidatora (w przypadku likwidacji) przez naszych prawników.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Powiązane produkty jednostkowe