Zaznacz stronę

Distressed M&A

Obszar własnościowy

Sposób na odzyskanie płynności oraz kontynuowanie dotychczasowej działalności.

Transakcje typu distressed M&A nakierowane są na dokonanie przejęcia spółki o zagrożonej lub osłabionej płynności lub przejęcia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) lub wyselekcjonowanych aktywów takiej spółki.

Realizacja transakcji typu distressed M&A pozwala na zachowanie biznesu i substancji ekonomicznej firmy zagrożonej upadłością, przy jednoczesnym osiągnięciu efektu synergii i korzyści finansowych po stronie dokonującego przejęcia inwestora.

Z perspektywy spółki, która jest zagrożona upadłością, możliwość pozyskania inwestora zainteresowanego jej przejęciem i dofinansowaniem jest szczególnie istotna, zapewniając jej odzyskanie płynności oraz kontynuowanie dotychczasowej działalności.

 

Wsparcie Kochański & Partners obejmuje w szczególności:

  • opracowanie koncepcji i struktury przejęcia spółki lub jej aktywów;
  • przeprowadzenie audytu prawnego i podatkowego obejmującego zidentyfikowanie wrażliwych i szczególnie krytycznych obszarów, które mogą być źródłem problemów z płynnością i które powinny być uwzględnione po dokonaniu przejęcia, jak również zidentyfikowanie wszelkich istotnych ryzyk prawnych i podatkowych w kontekście przejęcia spółki lub jej aktywów;
  • opracowanie i wynegocjowanie dokumentacji prawnej, na podstawie której nastąpi przejęcie;
  • wsparcie closingowe: organizacja zamknięcia transakcji;
  • wsparcie postclosingowe: działania zmierzające do zintegrowania przejętej spółki z inwestorem dokonującym przejęcia.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Usługi powiązane: