Zaznacz stronę

Anna Paterak-Konon

Adwokat, Prawnik

Anna Paterak-Konon
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Anna specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z sektorem usług płatniczych oraz problematyką compliance i AML.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowych, w tym banków oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, a także jako in-house w dziale prawnym spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej. Anna świadczy także usługi doradztwa na rzecz podmiotów niemieckojęzycznych.

Anna reprezentuje instytucje finansowe w toku postępowań sądowych z zakresu prawa bankowego i cywilnego oraz postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Uczestniczy w projektach z zakresu compliance, AML/KYC na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych.

Anna doradzała podmiotom związanym z rynkiem finansowym, w tym instytucjom płatniczym i firmom pożyczkowym przy wdrażaniu i stosowaniu polskich i unijnych regulacji bankowych, w tym m.in. PSD2, ustawy o usługach płatniczych, ustawy o kredycie konsumenckim.

Brała udział w pracach nad standardem wdrożenia usług chmurowych w bankach – tzw. Polish Cloud w ramach grupy roboczej przy ZBP.

Jej doświadczenie obejmuje także negocjowanie i przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej.

Anna posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych na rzecz instytucji finansowych, w szczególności na rzecz banków. Obejmuje ono zarówno prowadzenie wielowątkowych negocjacji i zawieranie ugód, jak i analizę sytuacji majątkowej dłużników i weryfikację zabezpieczeń wierzytelności, a także prowadzenie i nadzór nad postępowaniem sądowym, egzekucyjnym i upadłościowym.

Anna chętnie dzieli się wiedzą i praktycznym doświadczeniem – jest autorką publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pracowała w kancelarii adwokackiej RK Legal, warszawskim biurze kancelarii Rödl & Partner oraz Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Michała Patynowskiego.

Języki: polski, angielski, niemiecki, francuski.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2011), Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii (Magister Germanistyki, 2008).

  • Udział w prowadzeniu spraw sądowych jednego z największych banków krajowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego".
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności dużej sieci z branży sklepów typu convenience, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.
  • Udział w prowadzeniu spraw sądowych wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek”, „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych.