Anna Paterak-Konon

Prawnik

Anna Paterak-Konon
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Anna Paterak-Konon specjalizuje się w prawie cywilnym oraz postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Uczestniczy w projektach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz sporów gospodarczych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi dochodzenia roszczeń majątkowych, w tym m.in.: prowadzeniu wielowątkowych negocjacji, analizie, sporządzaniu i opiniowaniu pism procesowych, prowadzeniu postępowań sądowych i nadzorze nad postępowaniami egzekucyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości.

Anna bierze udział w prowadzeniu spraw sądowych jednego z największych banków krajowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego”.

Przed dołączeniem do kancelarii pracowała w warszawskim biurze kancelarii Rödl & Partner, w kancelariach komorników sądowych oraz w kancelarii adwokackiej Rączkowski, Kwieciński.

Języki: polski, angielski, niemiecki, francuski.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2011), Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii (Magister Germanistyki, 2008).

  • Udział w prowadzeniu spraw sądowych jednego z największych banków krajowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego".
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności dużej sieci z branży sklepów typu convenience, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.
  • Udział w prowadzeniu spraw sądowych wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek”, „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych.