Zaznacz stronę

 

Zagraniczne Rynki Kapitałowe

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

 • Analiza stanu prawnego podmiotów i budowa strategii ich rozwoju pod kątem wymogów międzynarodowych rynków kapitałowych;
 • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych;
 • Notyfikowanie prospektów emisyjnych w ramach jednolitego paszportu unijnego;
 • Przeprowadzanie postępowań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych, w tym również w ramach dual listing;
 • Tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania ze źródeł międzynarodowych;
 • Reprezentacja Klientów przed zagranicznymi organami nadzoru finansowego;
 • Doradztwo transakcyjne, regulacyjne i restrukturyzacyjne oraz bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta na zagranicznych rynkach kapitałowych.
 • Powiązane usługi

 • Potrzebujesz pomocy?

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych