Zaznacz stronę

Restrukturyzacja sądowa

Holistyczne produkty restrukturyzacyjne

Kiedy można skorzystać z restrukturyzacji sądowej?

Kiedy przedsiębiorca popada w stan niewypłacalności (rozumiany m.in. jako utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych) lub stan zagrożenia niewypłacalnością (rozumiany jako ryzyko niewypłacalności w niedługim czasie biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy).

A przede wszystkim wtedy, gdy mając na uwadze powyższy stan oraz cash flow, dla powodzenia procesu restrukturyzacji niezbędna jest ochrona przed egzekucjami lub eliminacja toksycznych umów.

Cel

Celem restrukturyzacji sądowej jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu ułożenie się z wierzycielami. Może to nastąpić w drodze zawarcia układu, a w przypadku postępowania sanacyjnego, również przez przeprowadzenie dodatkowych szczególnych działań uzdrawiających.

Rodzaje postępowania restukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery podstawowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz piąty epizodyczny. Różnią się one m.in. przebiegiem i dynamiką, stopniem ingerencji w zarząd przedsiębiorcą czy stopniem ochrony przed egzekucjami. Każdy z tych rodzajów ma swoje wady i zalety. Wybór jednego z nich powinien być zawsze dokonywany w oparciu o dany stan faktyczny.

Dla kogo odpowiednie będą poszczególne modele restrukturyzacji?

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dla dłużnika zainteresowanego najmniejszym formalizmem, którego nadrzędnym celem jest kontynuowanie działalności gospodarczej bez długotrwałego postępowania sądowego i zewnętrznej ingerencji w zarządzanie. Jego cechą jest jednakże zasadniczo brak ustawowej ochrony przed egzekucjami.

Przyspieszone postępowanie układowe

Dla dłużnika, który aby kontynuować działalność gospodarczą, potrzebuje ochrony przed egzekucjami. To postępowanie – z uwagi na uproszenia proceduralne – daje szanse na względnie szybkie zawarcie układu z wierzycielami, jednak dla jego wszczęcia poziom wierzytelności spornych musi być niski.

Postępowanie układowe

Dla dłużnika, który nie spełnia wymogów ustawowych dla otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Postępowanie sanacyjne

Dla tych dłużników, których sytuacja jest na tyle zła, że tylko całkowite wstrzymanie egzekucji oraz działania uzdrawiające (w tym szczególne uprawnienia zarządcy takie jak eliminacja toksycznych umów) dają szansę na kontynuowanie działalności w dłuższej perspektywie. Zasadniczo dłużnik traci zarząd.

Restrukturyzacja COVIDowa

Przepisy ustawy tzw. Tarczy 4.0 przewidują uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla podmiotów dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Restrukturyzacja COVIDowa ma charakter epizodyczny (może zostać wszczęta do końca czerwca 2021 r. tylko jednokrotnie).

Jest swoistą nakładką na postępowanie o zatwierdzenie układu ze znacznie szerszymi mechanizmami ochrony dłużnika.

Z uwagi na połączenie wysokiego stopnia odformalizowania z wysokim stopniem ochrony przed egzekwującymi wierzycielami aktualnie jest najchętniej wybieranym postępowaniem.

Klasyczna upadłość

W sytuacji, gdy nie ma widoków na restrukturyzację bądź pre-pack.

 

Jak możemy Państwu pomóc

Wsparcie Kochański & Partners obejmuje w szczególności:

  • Wsparcie w przeprowadzeniu testu wypłacalności i analizie kluczowych kwestii;
  • Audyt restrukturyzacyjny;
  • Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania;
  • Rekomendacja sprawdzonego i sprawnego doradcy restrukturyzacyjnego;
  • Wsparcie w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego/propozycji układowych, wniosku o restrukturyzację lub upadłość;
  • Opracowanie pozostałej dokumentacji;
  • Zabezpieczenie pozycji zarządzających;
  • Reprezentacja przed właściwymi organami, w tym zastępstwo sądowe.

Nasi prawnicy mają szerokie spojrzenie na sądowe postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe – reprezentowali w nich wszelkiego rodzaju interesariuszy: dłużników, zarządzających dłużników, właścicieli dłużników, wierzycieli, a także podmioty trzecie zainteresowane nabyciem składników majątku dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat / Partner / Szef Praktyki Mediów i Prawa Prasowego

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl

Powiązane produkty jednostkowe