Zaznacz stronę

Renegocjacja umów handlowych

Obszar operacyjny

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wiele przedsiębiorstw napotyka trudności w realizacji dotychczas zawartych umów. Trudności te bardzo często są wynikiem okoliczności, na które dany podmiot nie miał wpływu (przykładowo gdy importuje on części do jakiegoś urządzenia zza granicy, a produkcja importera została przerwana albo całkowicie zamknięta – ze względu na kwarantannę dużej części pracowników importera lub całkowite zamknięcie fabryki).

Obecna sytuacja na świecie, wymaga nowego podejścia do zawartych umów. Dotychczas zawarte kontrakty mogą już nie przystawać do rzeczywistości i wymagać elastycznego podejścia.

Renegocjacja umowy obejmuje nie tylko zmianę podstawowych warunków handlowych (takich jak: cena, terminy zapłaty), lecz również zasad odpowiedzialności jej stron.

Prawo przewiduje wiele rozwiązań, których wprowadzenie do umowy  mogłoby korzystnie wpłynąć na sytuację obu stron umowy i doprowadzić do jej zgodnego i sprawnego realizowania.

Jak możemy Państwu pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące analizę umów, dokumentacji, korespondencji i  stanu faktycznego. Analiza ta pozwala nam zaproponować Państwu możliwe, adekwatne działania, które przyczynią się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa, a także pomóc w ich wdrożeniu. Klient, znając ewentualne ryzyko i korzyści płynące z danego rozwiązania, może podjąć decyzję zgodną ze swoimi oczekiwaniami i planami, które ma wobec prowadzonego  biznesu.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną wszystkich podmiotów gospodarczych, obejmującą również prowadzenie negocjacji lub wsparcie klienta w procesie negocjacyjnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej specjalizacji pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Zięba

Krzysztof Zięba

Radca prawny, Partner, Szef Praktyk FMCG Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu i Dystrybucji

+48 660 765 928

k.zieba@kochanski.pl

Usługi powiązane: