Zaznacz stronę

Monika Urban-Piotrowska

Adwokat, Starszy Prawnik

Monika Urban-Piotrowska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Monika kieruje Praktyką Ochrony Praw Konsumentów oraz współkieruje Praktyką Kontroli Koncentracji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji i prawie antymonopolowym.

Doradza w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców oraz prawa ochrony konsumentów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz prawnych działań przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. W sferze jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Magister Prawa, 2007).