Zaznacz stronę

Monika Urban-Piotrowska

Adwokat, Starszy Prawnik

Monika Urban-Piotrowska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Monika kieruje Praktyką Ochrony Praw Konsumentów oraz współkieruje Praktyką Kontroli Koncentracji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji i prawie antymonopolowym.

Doradza w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców oraz prawa ochrony konsumentów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz prawnych działań przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. W sferze jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Magister Prawa, 2007).

  • Analizowanie i sporządzanie umów handlowych, np. umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franczyzowych.
  • Doradztwo w zakresie zgodności indywidualnych umów z prawem ochrony konkurencji, w tym w zakresie możliwości zastosowania wyłączeń indywidualnych i grupowych.
  • Doradztwo w zakresie zagadnień szczegółowych, tzn. polityki cenowej i marketingowej, wymiany informacji.
  • Obsługa prawna największego producenta oraz jednego z największych dystrybutorów samochodów w Polsce, w tym: wsparcie w procesie opracowywania umów dostawy komponentów dla potrzeb produkcji, tworzenie projektów umów stanowiących podstawę funkcjonowania sieci dealerskiej, tworzenie dokumentów związanych z relacjami z konsumentami.
  • Przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji zobowiązaniowych;
  • Sporządzanie oraz analizowanie umów zawieranych z konsumentami,  regulaminów sklepów internetowych, w tym dokonywanie oceny zgodności ich postanowień z przepisami regulującymi prawa konsumentów.
  • Doradztwo w zakresie dopuszczalnych form i treści działań reklamowych i promocyjnych.