Zaznacz stronę

Arbitraż Inwestycyjny

Praktyki / Arbitraż

Kochański & Partners oferuje usługi arbitrażowe na podstawie międzynarodowych traktatów inwestycyjnych zarówno inwestorom prywatnym, jak i instytucjom rządowym oraz zapewnia doradztwo przy tworzeniu umów inwestycyjnych pomiędzy inwestorami i państwami.

Międzynarodowe traktaty inwestycyjne gwarantują odszkodowanie za wywłaszczenie, uczciwe i sprawiedliwe traktowanie, pełną ochronę i bezpieczeństwo, brak dyskryminacji, brak utraty wartości i swobodny transfer środków.

Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny jest atrakcyjną alternatywą dla rozstrzygania sporów inwestycyjnych przez sądy krajowe państwa przyjmującego lub za pośrednictwem ochrony dyplomatycznej.

Kochanski & Partners świadczy usługi arbitrażowe przed każdym forum, w tym ICSID i Stałym Trybunałem Arbitrażowym, Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Instytutem Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie lub trybunałami ad hoc.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Szczegółowe ustalanie faktów i zbieranie dowodów
  • Ocena sprawy
  • Przygotowanie rozsądnych, opłacalnych strategii arbitrażu inwestycyjnego
  • Opracowywanie i przygotowywanie wszelkiej dokumentacji postępowania
  • Reprezentację przed międzynarodowymi trybunałami inwestycyjnymi
  • Doradztwo w zakresie wszelkich postępowań sądowych związanych z arbitrażem inwestycyjnym
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych