Zaznacz stronę

Weronika Magdziak-Śliwa

Adwokat, Partner

Weronika Magdziak-Śliwa
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Weronika Magdziak-Śliwa ma wieloletnie, bogate i unikalne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i organami ścigania.

Specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego (w szczególności dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek udzielanych w walucie obcej). Reprezentuje największe podmioty sektora bankowego. Uczestniczy w koordynacji pracy zespołu specjalistów dedykowanych do obsługi roszczeń z zakresu walutowych umów kredytowych, pożyczek i świadczeń wyrównawczych. Uczestniczyła w opracowaniu i wdrożeniu strategii biznesowej w zakresie świadczeń wyrównawczych zgłaszanych do jednego z największych banków komercyjnych w Polsce.

Uczestniczyła w opracowaniu strategii procesowej w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych udzielanych w walucie obcej na rzecz największego banku krajowego.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2011).