Zaznacz stronę

Spanish desk

Nasz zespół składa się z prawników i specjalistów znających język, kulturę oraz uwarunkowania biznesowe Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Na rynku polskim od lat obsługujemy inwestorów hiszpańskich.

Współpracujemy z wiodącymi hiszpańskimi kancelariami prawnymi, oferując klientom usługi łączące wiele jurysdykcji.

Jesteśmy członkiem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG), która od ponad 20 lat angażuje się w rozwój polsko-hiszpańskich stosunków gospodarczych, łącząc interesy około 90 zrzeszonych firm. Członkostwo w PHIG to możliwość kontaktu z rynkiem hiszpańskim, uczestnictwa w licznych spotkaniach biznesowych, dostępu do cennych informacji, a także nawiązania i wzmocnienia relacji z członkami Izby.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy tam, gdzie firmy hiszpańskie prowadzą biznes i inwestycje.

W Polsce i na arenie międzynarodowej działamy w najważniejszych sektorach gospodarki, kluczowych dla hiszpańskich firm. Należą do nich w szczególności:

 • Infrastruktura
 • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii
 • Technologie
 • Transport
 • R&D
 • Logistyka

Oferujemy kompleksowe wsparcie w dziedzinach takich jak:

 • Zamówienia publiczne
 • Realizacja inwestycji (greenfield i brownfield)
 • Obsługa kontraktów
 • Bieżące doradztwo prawne i biznesowe
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych i podatkowych
 • Ocena możliwości ubiegania się o ulgi podatkowe, w tym ulgę IP box i ulgę podatkową B+R
 • Otrzymywanie dotacji rządowych
 • Postępowania sądowe, w tym dochodzenie roszczeń

Obecnie, w dramatycznym czasie dla Ukrainy, działamy z nadzieją na jej szybką odbudowę już teraz i po zakończeniu wojny. Wspieramy inwestorów hiszpańskich, którzy będą wkrótce brać udział w przetargach na Ukrainie i razem z Ukraińcami odbudowywać ich kraj. Wiemy, że przyszłość Ukrainy zależy głównie od jej efektywnej i sprawnej odbudowy.

Zespół

Zespołem Spanish Desk kieruje dr Jakub Krysa, który doradzał wielu hiszpańskim i hiszpańskojęzycznym przedsiębiorstwom działającym poza granicami swojej jurysdykcji.

Jest  ekspertem w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. Reprezentuje  klientów  w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wszystkich jego etapach, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Ponadto specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie prywatnym międzynarodowym oraz prawie cywilnym. Wśród jego klientów są m.in. spółki z sektora IT, infrastruktury, środowiska, obronności, energetyki, medycyny i tzw. smart cities.

Języki: hiszpański, angielski, polski

Zobacz pełny profil tutaj

Dlaczego Polska?

 • Lider w regionie CEE pod względem tempa rozwoju oraz GDP per capita
 • Dynamicznie rozwijająca się infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza i morska. Ze względu na strategiczną lokalizację przecięcia głównych szlaków transportowych na linii północ-południe oraz wschód-zachód, Polska mocniej akcentuje silną pozycję na logistycznej mapie Europy. Świadczy o tym m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, udział w inicjatywie Pasa i Szlaku, a także trasa relacji Pn.-Pd.
  „Via Carpatia”
 • Lider regionu pod względem realizowanych i planowanych inwestycji w OZE (do 2030 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej wzrośnie do ok. 27 proc., a więc docelowo będzie około dwukrotnie większy niż obecnie)
 • Kapitał ludzki: wysoko wykwalifikowana i młoda siła robocza (26,5 mln mieszkańców poniżej 55 roku życia).
 • Duży rynek wewnętrzny (6. co do wielkości kraj w UE pod względem powierzchni i liczby ludności)
 • Dobrze rozwinięte instytucje naukowo-badawcze (1,20 mln studentów; 313 tys. absolwentów rocznie).
 • Otoczenie przyjazne dla biznesu (3. miejsce wśród krajów EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w 2021 r., a także 23. miejsce na świecie pod względem wartości napływu BIZ)
 • Wysoka pozycja udziału w PKB Unii Europejskiej (6. gospodarka wspólnoty pośród wszystkich państw członkowskich)
 • Jeden z liderów w obszarze inwestycji „greenfield” (5. miejsce na świecie oraz 2. miejsce w Unii Europejskiej pod względem wartości ogłoszonych inwestycji tego typu)

Hiszpańskie firmy w Polsce

Według danych GUS za 2021 r. Hiszpania jest 11. partnerem gospodarczym Polski, zarówno pod względem wartości obrotów towarowych, jak i polskiego eksportu oraz importu. W porównaniu do 2020 r., polski eksport do Hiszpanii wzrósł o ponad 18% i wyniósł ok. 7,2 mld EUR, natomiast import z tego kraju zwiększył się o nieco ponad 21% i był na poziomie ok. 6,2 mld EUR.

Hiszpania znajduje się na 10. miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów w Polsce. W podziale według sekcji PKD, hiszpańskie inwestycje w naszym kraju są zlokalizowane głównie w przetwórstwie przemysłowym (30%), w budownictwie (20%) oraz zakwaterowaniu
i gastronomii (15%). Ponadto nasz kraj należy do grupy najważniejszych odbiorców hiszpańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wśród państw członkowskich UE – według danych NBP na koniec 2020 r. wartość kapitału zainwestowanego przez hiszpańskie firmy w Polsce wyniosła 6,420 mld EUR. Z kolei wartość polskiego kapitału zainwestowanego przez polskie firmy w Hiszpanii wyniosła 336 mln EUR.

Dotychczas firmy hiszpańskie zainwestowały w Polsce niemal we wszystkich kluczowych dla rozwoju gospodarki sektorach, m.in.:

 • Budowlany: Ferrovial/Budimex, Acciona/Mostostal, OHL
 • Finansowy: przejęcie BZ WBK i Deutsche Bank Polska przez Banco Santander
 • Nieruchomości: Ferrovial Inmobiliaria, Fadesa-Prokom, Acciona, Rial, Sando, Lubasa
 • Motoryzacyjny: Grupo Antolin, Gestamp, SEAT, Ficosa, Faurecia Automotive Espana S.A., Gonvarri Corporación Financiera S.L., Cropu S.A., Industrias Tajos)
 • Metalowy: Mecalux S.A., Nemak Exterior S.A.
 • Transportowy i komunikacyjny: EADS CASA
 • Meblowy: Grupo Ureta Maderas, Lami-Flex
 • Moda i wyposażanie wnętrz: Mango, grupa Inditex (ZARA, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka), ROCA Sanitario
 • Energetyczny, w tym głównie w sektorze odnawialnych źródeł energii, tj.: ENDESA, GAMESA Eólica, Eólica NAVARRA & FERSA, Taiga Mistral, Green Source Poland.

Jeśli chodzi o większe inwestycje, warto wspomnieć o jednej z ostatnich, w ramach której hiszpańska firma Cellnex przejęła polski Polkomtel Infrastruktura.  Po uzyskaniu zgody UOKiK, w lipcu 2021 r. ,Cellnex sfinalizował transakcję z Grupą Cyfrowy Polsat dotyczącą nabycia 99,99% infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Polkomtel Infrastruktura. Umowa obejmowała inwestycję o wartości 1,6 mld EUR, a także inwestycje w sprzęt aktywny, głównie dla standardu 5G, która wyniosła ok. 600 mln EUR.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl