Zaznacz stronę

Regulacje finansowe

Nasi prawnicy doradzają bankom, instytucjom finansowym, takim jak domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, a także innym przedsiębiorstwom w kwestii ograniczeń prawnych i wymogów regulacyjnych związanych z ich działalnością i strategiami biznesowymi.

Mamy szerokie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych porad prawnych obejmujących wszystkie aspekty zgodności wewnętrznych regulacji z przepisami prawa. Doradzamy przy rozstrzyganiu spornych kwestii w bankowości, rynkach kapitałowych i finansowych.

Dostarczamy rozwiązania mające na celu ochronę interesów naszych Klientów i umożliwiające im wykorzystanie nowych możliwości, a także osiągnięcie zakładanych celów biznesowych.

Nasz zespół posiada obszerną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa oraz reprezentowania Klientów przed organami nadzoru, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim.