Zaznacz stronę

Restrukturyzacja zatrudnienia

Obszar operacyjny

Wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował istotne zmiany w gospodarce. Ich skutkiem jest m.in. spadek zapotrzebowania na pracę, konieczność ograniczenia działalności czy częściowego przebranżowienia. Okoliczności te powodują, że pracodawcy stają przed wyzwaniem dokonania odpowiednich zmian nie tylko w odniesieniu do sposobu wykonywania pracy, lecz również w zakresie opracowania nowej struktury zatrudnienia.

Kochański & Partners wspiera pracodawców różnych branż w procesie restrukturyzacji zatrudnienia i dostosowywania go do aktualnych potrzeb biznesowych, doradzając przy wyborze optymalnej struktury i formy zatrudnienia, opracowując strategię działania i przeprowadzając klienta przez poszczególne etapy wybranej ścieżki restrukturyzacyjnej.

CEL – podstawa udanej restrukturyzacji

Każda restrukturyzacja zatrudnienia wymaga precyzyjnego zdefiniowania celu, do którego ma doprowadzić (np. obniżenie kosztów, zmiana profilu działalności) i dobrania środków niezbędnych do jego realizacji. Stosunkowo szeroki wachlarz dostępnych dla pracodawcy opcji pozwala zwykle na zastosowanie rozwiązań, które albo umożliwią zachowanie stanu zatrudnienia (np. zmiana formuły współpracy z pracownikiem, uelastycznienie form zatrudnienia, porozumienie / wypowiedzenie zmieniające) albo znacząco ograniczą ryzyko ewentualnego sporu sądowego (porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę / program dobrowolnych odejść).

 

W ramach dostępnych narzędzi restrukturyzujących zatrudnienie, wspieramy pracodawców w procesie:

 • uelastycznienia form współpracy z pracownikami;
 • zmiany warunków pracy i płacy (porozumienia / wypowiedzenia zmieniające);
 • zwolnień indywidualnych;
 • zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy (art. 9[1] kodeksu pracy);
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę (art. 23[1a] kodeksu pracy);
 • zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy (art. 241[27] kodeksu pracy);
 • programów dobrowolnych odejść;
 • zwolnień grupowych.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

Wsparcie Kochański & Partners obejmuje w tym zakresie szczególności:

 • sporządzenie planu działania;
 • stworzenie dokumentów (w tym opracowanie kryteriów doboru do zwolnienia);
 • prowadzenie rozmów z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników;
 • negocjacje z pracownikami;
 • występowanie przed właściwymi organami i – jeśli zajdzie taka konieczność – reprezentowanie pracodawcy w procesie sądowym.

 

Korzyści dla pracodawców:

 • Zoptymalizowane koszty prowadzenia działalności.
 • Likwidacja przerostu zatrudnienia.
 • Możliwość utrzymania kluczowych pracowników.
 • Zminimalizowane ryzyko długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie efektywności.
 • Dostosowanie struktury zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb.
 • Spójność struktury zatrudnienia z celami strategicznymi.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl

Usługi powiązane: