Zaznacz stronę

Restrukturyzacja zadłużenia

Obszar finansowy

Obszar finansowy

Restrukturyzacje finansowe najczęściej połączone są z restrukturyzacją zadłużenia, która może nastąpić w formie renegocjacji istniejących zaangażowań finansowych lub wykorzystania nowego kredytowania, w tym w formie pomostowej.

Reprezentujemy zarówno banki, jak i wierzycieli, w procesach dot. restrukturyzacji zadłużenia, negocjacji kredytowych i pozyskiwania kapitału w warunkach restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja zadłużenia łączy się zawsze z negocjacją warunków, z którymi może się wiązać:

 • zawarcie z wierzycielami porozumienia typu standstill;
 • podpisanie umowy międzywierzycielskiej, regulującej wzajemne stosunki pomiędzy kredytodawcami i wprowadzającej jednolite podejście wobec dłużnika;
 • ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń dla wierzytelności;
 • wprowadzenie mechanizmu „soft bullet” (ograniczenie spłat do raty odsetkowej);
 • spłata części wierzycieli i przejęcie ich wierzytelności przez pozostałe strony albo ich umorzenie;
 • konwersja części zadłużenia na kapitał;
 • umorzenie części wierzytelności (tzw. „haircut”).

Rola Kochański & Partners przy restrukturyzacji zadłużenia

 • Finansowanie pomostowe – wspieramy klientów przy strukturyzowaniu transakcji refinansowania kredytów.
 • Zabezpieczenia – odpowiadamy za przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń oraz odpowiednie czynności związane z rejestracją oraz innymi formalnościami.
 • Negocjacje – pomagamy w przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami w zakresie wyboru scenariuszy restrukturyzacji oraz kształtu dokumentacji.
 • Kwestie regulacyjne – podpowiadamy w jaki sposób można przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z odpowiednimi regulacjami bankowymi, w tym dotyczącymi oceny zdolności kredytowej podmiotu finansowanego.
 • Due Diligence – na zlecenie finansujących przeprowadzamy badanie due diligence dłużnika pod kątem optymalnych sposobów restrukturyzacji zadłużenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl