Zaznacz stronę

Pre-Pack (przygotowana likwidacja)

Obszar własnościowy

W sytuacji gdy szanse na przetrwanie, nawet z wykorzystaniem czynności uzdrawiających w ramach postępowania sanacyjnego, są nieznaczne, remedium może być Pre-Pack rozumiany jako przygotowana likwidacja.

Dłużnik może, już składając wniosek o upadłość, przedstawić ofertę inwestora na zakup przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub niektórych jego składników przedstawiających wartość gospodarczą.

Pre-Pack ma na celu utrzymanie przedsiębiorstwa jako całości lub w istotnej części.

Pre-Pack może prowadzić do szybkiego i korzystnego spieniężenia majątku dłużnika oraz jednocześnie wysokiego poziomu zaspokojenia wierzycieli. W pewnych okolicznościach Pre-Pack daje szanse dotychczasowym właścicielom biznesu na „pozostanie w grze”.

Jak możemy pomóc?

  • wsparcie prawne na etapie podejmowania decyzji o skorzystaniu z Pre-Pack (analiza prawna korzyści oraz ryzyk związanych w danej sytuacji faktycznej);
  • wsparcie w poszukiwaniu inwestorów, rozmów z inwestorami oraz wynegocjowaniu warunków sprzedaży;
  • przygotowanie do zainicjowania postępowania sądowego (w tym aspekty wyceny majątku);
  • kompleksowa reprezentacja w ramach postępowania sądowego.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl