Zaznacz stronę

Mezzanine finance

Obszar finansowy

Finansowanie mezzanine to hybryda finansowania kapitałem własnym i kapitałem obcym.

Jego głównymi cechami są:

 • połączenie długu z equity;
 • podporządkowanie finansowania mezzanine finansowaniu senioralnemu;
 • brak zabezpieczeń spłaty finansowania;
 • elastyczne formy prawne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb finansowanych podmiotów.

Przykładowe instrumenty wykorzystywane do finansowania mezzanine:

 • obligacje;
 • akcje lub udziały uprzywilejowane;
 • pożyczki konwertowalne na akcje.

Instrumenty te zazwyczaj są zabezpieczone jedynie poprzez zastaw na akcjach/udziałach. Ważną cechę finansowania mezzanine stanowi to, że  spłata kapitału podstawowego (często jednorazowa) jest odroczona w czasie.

 

Rola Kochański & Partners przy pozyskaniu finansowania mezzanine

 • Wybór odpowiedniej formy finansowania – zapewniamy wsparcie przy strukturyzowaniu transakcji finansowania.
 • Dokumentacja – przygotowujemy oraz negocjujemy dokumentację finansowania.
 • Opiniowanie – wydajemy opinie prawne w zakresie ważności i skuteczności zawartych dokumentów finansowych oraz dokumentacji w zakresie zabezpieczeń.
 • Due Diligence – przeprowadzamy badanie due diligence finansowanego podmiotu.
 • Wsparcie po – zapewniamy obsługę post-transakcyjną, m.in. w zakresie procesu rejestracji zabezpieczeń.