Zaznacz stronę

Piotr Szymański

Radca prawny, Counsel

Piotr Szymański
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Od początku kariery zawodowej współpracował z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze prawnej dużych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań spornych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów budowlanych i inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych w ramach prawa zamówień publicznych. Doradzał działającej w formie spółki z o.o. polskiej filii czołowej na świecie amerykańskiej korporacji świadczącej usługi doradcze i inżynierskie dla sektora infrastruktury. W zakresie postępowań spornych wspierał również oddział francuskiej spółki zagranicznej świadczącej usługi inżynieryjne i projektowe oraz zajmującej się zarządzaniem i nadzorem nad budowami.

Obecnie specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności związanych z sektorem bankowym i finansowym. Reprezentuje jedne z największych banków krajowych w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych oraz pożyczek udzielanych w walucie obcej, biorąc jednocześnie udział w przygotowaniu strategii procesowych i biznesowych.

Języki: angielski, polski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.