Zaznacz stronę

Olena Ovchynnikova

Młodszy Prawnik, Ukrainian Desk

Olena Ovchynnikova
telefon:
+48 22 326 97 03
biuro:
Warszawa

Olena specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów międzynarodowych, zamówień publicznych na Ukrainie oraz rozwiązywaniu sporów, w szczególności przed międzynarodowym sądem arbitrażowym.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu na Ukrainie postępowań cywilnych, handlowych i administracyjnych.

Udziela zagranicznym przedsiębiorcom porad w zakresie wejścia na rynek ukraiński oraz opracowuje szczegółowe plany działania w tym zakresie, zapewnia wsparcie prawne prowadzonej działalności oraz reprezentuje klientów w stosunkach prawnych z organami administracji państwowej i organami nadzoru.

Przed rozpoczęciem pracy w Kochański & Partners Olena była kierownikiem centrum pomocy prawnej w Dnieprze przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności pomocy prawnej dla wszystkich obywateli na terytorium Ukrainy.

Korzystając ze swojego doświadczenia, Olena doradza w projektach związanych z powojenną odbudową Ukrainy.

Języki: ukraiński, rosyjski, polski, angielski

Członkostwo: Forum Młodych Arbitrów Międzynarodowej Izby Handlowej (YAF ICC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA), Ukraińskie Stowarzyszenie Arbitrażu.

Edukacja: Uniwersytet Służby Celnej Ukrainy (specjalista prawa, specjalizacja: służba publiczna, 2014 r.).