Zaznacz stronę

Jesteśmy częścią globalnej społeczności i tak rozumiemy swoją rolę w podejściu do kwestii ESG

Uważnie obserwujemy otaczający nas świat. Chcemy być motorem i promotorem pozytywnych zmian.

Dlatego wciąż i na wiele sposobów szukamy najlepszych rozwiązań.

Dla naszej firmy, pracowników i społeczności – jako pracodawca i organizacja, która chce tworzyć przestrzeń dla rozwoju ludzi i idei; dla naszych klientów i kontrahentów – jako partner i doradca, który chce być wzorem dla swojej branży oraz dla środowiska, w którym żyjemy i z którego zasobów korzystamy.

Dla nas ESG nie jest pustym hasłem, ale potężnym fundamentem, na którym opieramy zarówno swoją wizję biznesu, jak i praktyczną, zawodową codzienność.

Zobacz, co jest dla nas ważne

Wersja PDF >>

Prawa człowieka/ Prawa kobiet

Tworzymy miejsce i przestrzeń wolne od niezgodnych z prawem nierówności, uprzedzeń i prześladowania w związku z rasą, religią, płcią, wiekiem, niepełnosprawnością lub innym prawnie chronionym statusem.

W pracy i w biznesowej codzienności bacznie pilnujemy, by każda zatrudniona i współpracująca z nami osoba pracowała w środowisku, które promuje równe szanse zatrudnienia, szanuje odmienności, jest wolne od uprzedzeń i broni godności człowieka oraz w którym nie ma miejsca dla jakichkolwiek przejawów mobbingu czy dyskryminacji. Mówimy stanowcze NIE każdej formy przemocy, molestowania lub nękania.

W naszym przekonaniu jednym z podstawowych praw człowieka jest wolność słowa, która jednocześnie stanowi fundament demokratycznych społeczeństw na całym świecie. Obejmuje swobodę wyrażania swoich myśli, opinii, poglądów i przekonań bez narażania się na cenzurę lub represje.

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku w Polsce nasze najważniejsze, gwarantowane konstytucją wartości przeżywają kryzys. Dobrze wiemy i każdego dnia umacniamy się w tym przekonaniu, że ostatnim bastionem wolności słowa są wolne media.

Dlatego twardo stajemy w obronie tych, którzy dzisiaj mają odwagę szukać prawdy i ujawniać światu niewygodne fakty. Dziennikarzy, przedstawicieli mediów i wydawców nękanych przez niezadowolonych rządzących i ich antydemokratyczne środowisko polityczne. Bronimy ich przed bezpodstawnymi powództwami, aktami oskarżenia zmierzającymi do tłumienia debaty i krytyki publicznej.

Wypracowaliśmy również standardy, które pozwalają osobom angażującym się w życie publiczne na realizowanie swojej misji bez ograniczeń spowodowanych sztuczkami procesowymi.

Bo głęboko wierzymy i szanujemy prawo każdego człowieka do swobodnego wyrażania swoich poglądów – w przestrzeni publicznej, w sferze zawodowej i prywatnej oraz w Internecie i środkach masowego przekazu.

Każdy z nas ma prawo nieskrępowanie wyrażać swoje myśli, deklarować przynależność do grup czy związków wyznaniowych i domagać się wysłuchania oraz poszanowania jej bądź jego opinii, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Wolność wypowiedzi pozwala nam kwestionować poczynania każdej władzy i ma fundamentalne znaczenie dla wyrażania sprzeciwu politycznego, różnorodnej ekspresji kulturowej, kreatywności i innowacyjności, a także rozwoju osobowości poprzez wyrażanie samych siebie.

Umożliwia dialog, buduje zrozumienie i zwiększa zakres wiedzy publicznej. Możliwość swobodnej wymiany poglądów i informacji poszerza naszą świadomość, co z kolei przynosi korzyści poszczególnym społecznościom i całemu społeczeństwu.

Wierzymy też w świętą zasadę demokracji, która mówi, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego.

Dlatego zawsze i bezwzględnie reagujemy na niesprawiedliwość i łamanie praw człowieka. I sprzeciwiamy się wojnie, której efektem jest głód, ubóstwo i wygnanie.

Wyrażamy solidarność dla walczącej Ukrainy, która dzisiaj broni swojej wolności i niezależności, ale daje też opór tym, którzy zagrażają demokracji i dążą do zniszczenia naszych wspólnych europejskich wartości.

Aktywnie włączamy się w pomoc humanitarną i wszelkie inne inicjatywy, które sprawią, że Ukraina będzie miała szansę w pełni przynależeć do świata zachodniego, i które zapewnią jej realne możliwości rozwoju i umocnienia swojej obecności na współczesnej mapie demokratycznej Europy.

Równość płci i prawa kobiet

Zapewnienie wolności słowa jest warunkiem osiągnięcia równości płci a oba te elementy są nierozerwalnie połączone.

Jesteśmy głęboko przekonani, że równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się dążenie do sprawiedliwości, uczciwości i poszanowania praw człowieka.

Wzmocnienie pozycji kobiet pozwala budować pokojowo nastawioną i otwartą społeczność, w której każda i każdy ma równe i takie same prawa. A to z kolei umożliwia uwolnienie i realizację pełnego potencjału wszystkich członków tej wspólnoty, co przyczynia się do wzrostu jakości życia w każdej jego dziedzinie, zwiększenia produktywności i innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju.

Praca w Kochański & Partners i nasze podejście do zarządzania

Za sukcesami naszej firmy stoją ambitni, utalentowani i pełni pasji ludzie.

Dlatego naszym celem jest pozyskanie, a następnie rozwijanie, promowanie i utrzymanie talentów oraz umożliwienie im uczestnictwa we wspólnym projekcie, jakim jest sukces biznesowy Kochański & Partners.

Ale równie ważne jest dla nas to w jaki sposób to robimy. Dlatego naszą pracę opieramy na wartościach, którymi są:

 • Wzajemny szacunek i empatia
 • Współpraca
 • Zaangażowanie
 • Zaufanie
 • Brak dyskryminacji

Niezwykle ważne jest dla nas to, w jaki sposób określamy nasze wartości i cele. Tworzymy środowisko pracy oparte na wzajemnym poszanowaniu, w którym każda i każdy może się rozwijać i realizować założone przez siebie cele.

Wymagamy wzajemnego szacunku w stosunku do pracowników i współpracowników na wszystkich stanowiskach, nie akceptując żadnych form dyskryminacji.

Nasze działania na rzecz tworzenia dobrego i godnego miejsca pracy:

 

 • Inicjatywy integracyjne

Wspólne świętowanie ważnych dla firmy i jej (współ)pracowników świąt i uroczystości, inicjatywy sportowe, kulturowe i charytatywne

 • Budowanie wysokiej kultury komunikacji

Komunikacja wewnętrzna nastawiona na szybkie i otwarte informowanie pracowników i współpracowników oraz informację zwrotną

 • Szkolenia, mentoring i rozwój zawodowy

Program wsparcia menadżerów i młodych talentów w rozwijaniu potencjału zespołów; awanse wewnętrzne i jasna ścieżka kariery; szkolenia z cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej

Cyberodporność w Kochański & Partners

Świadomi tego, jak łatwo jest ulec pułapce optymizmu, przeszacowując zarówno stan wiedzy, jak i  swoich szans w starciu z cyberprzestępcami doskonale wiemy, że cyberbezpieczeństwa nie da się kupić.

Trzeba je samodzielnie wypracować, a w dodatku nieustannie poprawiać jakość wszystkich stosowanych procedur.

Dlatego, każdego roku realizujemy obowiązkowy program szkoleniowy pt. „Cyberbezpieczeństwo na poważnie”, który zamyka się w cyklu 8 spotkań z ekspertami od bezpieczeństwa i technologii, a kończy testem wiedzy o unikaniu cyfrowych zagrożeń. W ten sposób chcemy budować i wzmacniać cyfrową odporność całej organizacji.

Niezależnie od tych działań co tydzień nasi pracownicy i współpracownicy otrzymują na swoje skrzynki mailowe porady i wskazówki związane z kwestiami bezpiecznego wykorzystywania technologii w ramach cyklu „Cyberbezpieczeństwo na poważnie”. Pomagamy też, gdy potrzebują wsparcia i doradztwa w kwestiach domowego IT: konfiguracji sieci Wi-Fi, firewalli i oprogramowania antywirusowego, szyfrowania danych, zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, bezpiecznego przechowywania haseł.

Bo kwestie cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej są naszym najwyższym priorytetem.

Kochański & Partners Master Academy

To kompleksowy projekt  wspierający młode adeptki i adeptów prawa w dojrzałym kształtowaniu ścieżki zawodowej, rozwijaniu świadomości biznesowej, doskonaleniu kompetencji przywódczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

To program płatnych staży, spotkań z partnerami, szkoleń i webinarów oraz stypendiów międzynarodowych dla  najmłodszych prawników.

Środowisko

Dzisiaj za najpilniejsze uznajemy problemy wynikające ze zmiany klimatu. Dlatego przyjęliśmy i wdrażamy Politykę Zrównoważonego Prowadzenia Biznesu (ESG).

To nasze zobowiązanie do oparcia wszystkich strategicznych działań firmy na zasadach odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Oprócz idei, mamy też konkretne zadania do zrealizowania, związane z redukcją negatywnego wpływu na środowisko. W latach 2023-2026 są to m.in.:

 • Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych
 • Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i wody
 • Ograniczenie wytwarzania i recykling odpadów
 • Wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej

W aktywnym działaniu dotyczącym kwestii środowiskowych wspierają nas najnowocześniejsze technologie, czyli iRaaport nasz autorski system informatyczny do zarządzania firmą prawniczą  i jednocześnie innowacyjne narzędzie, które pozwala naszym klientom na bieżąco monitorować poziom realizacji ich celów biznesowych.

Dzięki korzystaniu z modułów iRaaport dzisiaj jesteśmy organizacją paperless – o ponad 50 proc. zmniejszyliśmy zużycie papieru. System umożliwia elektroniczny obieg dokumentów i podpis elektroniczny, a nasze wewnętrzne systemy zabezpieczeń i certyfikaty podpisów kwalifikowanych sprawiają, że iRaaport jest uznawany przez wszystkie współpracujące z nami, niezależne instytucje.

Jednocześnie znacząco, bo o  około 70-80 proc. obniżyliśmy koszty wydruków, co pozwala nam podejmować i dotrzymywać konkretne zobowiązania w obszarze ESG i raportować realne osiągnięcia.

Stajnie Treningowo Szkoleniowe LovEnPeas Arabians

Troska o środowisko wpisana jest w DNA naszej organizacji, którą założył Piotr Kochański, prawnik, menadżer, ale też trener i hodowca koni oraz właściciel Stajni Treningowo Szkoleniowych LovEnPeas Arabians.

To wyjątkowy punkt na „końskiej” mapie Polski. Powstał z marzenia o miejscu, w którym konie obdarzane będą czułą opieką i miłością, i w którym będą mogły rosnąć i rozwijać swój potencjał. Dlatego Piotr zasadził w tym miejscu blisko 1800 drzew i ponad 400 młodych dębów, z których dzień po dniu i rok po roku powstaje nowy las. A  wszystko dookoła dojrzewa w zgodzie z naturą.

Ta idea, zaszyta w nazwie łączącej gorące uczucia z pachnącym zielonym groszkiem, doprowadziła do stworzenia stadniny, ośrodka jeździeckiego oraz gospodarstwa agroturystycznego, w którym hoduje się i otacza opieką szczęśliwe konie czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej oraz angloaraby.

Bo ich ochrona i przetrwanie to dzisiaj, po upadku znaczenia państwowych stadnin z Janowa Podlaskiego i Michałowa, najwyższy priorytet polskich hodowców i punkt honoru tych, którzy walczą o zachowanie najlepszych tradycji hodowli koni arabskich w Polsce.

Dlatego w STS LovEnPeas Arabians, w otulinie puszczy kampinoskiej i blisko natury rosną i dojrzewają nasze wspaniałe konie. A kiedy są już gotowe, zaczynają treningi, zdobywając najwyższe wyróżnienia i medale.

Kochański & Partners przeciwko korupcji i nadużyciom finansowym

Korupcja jest źródłem najpoważniejszych problemów i kryzysu każdej dziedziny naszego życia – społecznej moralnej, gospodarczej i politycznej.

Niszczy dobre zarządzanie, hamuje rozwój, zabija innowacje i zniekształca konkurencję. Ogranicza sprawiedliwość, podważa prawa człowieka i stanowi przeszkodę w łagodzeniu ubóstwa.

Zwiększa również koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadza niepewność w transakcjach handlowych, zwiększa koszt towarów i usług, obniża jakość produktów i usług, co może prowadzić do utraty życia i mienia, rujnuje zaufanie do instytucji i zaburza uczciwość i sprawne działanie rynku.

Skutki korupcji dotykają każdego i każdej z nas.

Z całą bezwzględnością potępiamy korupcję i mamy zerową tolerancję wobec wszelkich form nadużyć finansowych. Takiego samego podejścia i takich samych standardów wymagamy od naszych pracowników i współpracowników oraz naszych kontrahentów. Dlatego uregulowaliśmy to w odpowiednych, wewnętrznych politykach i procedurach i monitorujemy na bieżąco ich wykonanie.

Z kim współpracujemy

Jako usługodawcy chcemy być wzorem i przykładem dla naszego otoczenia, jako usługobiorcy chcemy współpracować tylko z tymi, którzy opierają swoją działalność na bliskim nam wartościach, działając w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Stosujemy i promujemy zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania dostawców, popieramy efektywną, bezpieczną i odpowiednio nagradzaną pracę.

Wybieramy tylko tych, którzy ściśle przestrzegają dobrych praktyk etycznych, praw człowieka i ochrony środowiska oraz spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmiana świata na lepszy to najważniejszy element naszej wizji przyszłości. Stąd nasze motto:

We Work For Those Who Change The World For The Better.