Zaznacz stronę

Michał König, LL.M.

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Sporów Gospodarczych

Michał König, LL.M.
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Michał König specjalizuje się w sporach o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności w arbitrażu inwestycyjnym oraz arbitrażu handlowym, a także w gospodarczych postępowaniach sądowych.

Doradza klientom na etapie przedsądowym oraz uczestniczy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw arbitrażowych zgodnie z regulaminami UNCITRAL, SAKIG i Lewiatan, a także w prowadzeniu postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ramach swojej praktyki zajmuje się także sporami z zakresu infrastruktury i budownictwa, postępowaniami związanymi z wykonywaniem i uznaniem zagranicznych wyroków arbitrażowych, a także sporami korporacyjnymi.

Języki: polski, angielski, niemiecki, francuski.

Członkostwo:
Izba Adwokacka w Warszawie. New York State Bar (Attorney)

Edukacja: New York University School of Law (Master of Law, LL.M, 2014). Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2015). Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (Dyplom, 2013).

Rekomendacje: Michał König jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Postępowań Sądowych przez ranking Legal 500 EMEA.

  • Reprezentowanie Spółdzielni Pracy „Muszynianka” w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Republice Słowacji.
  • Doradzanie polskiemu producentowi gazu ziemnego w sporze z Komisją Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Bieżące doradztwo na rzecz i reprezentowanie Bögl a Krýsl k.s., czeskiej spółki specjalizującej się w budowie dróg, autostrad oraz mostów, w sporach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Skarbem Państwa) dotyczących budowy Autostrady A2 oraz Autostrady A1.
  • Reprezentowanie sieci klubów fitness w arbitrażu handlowym dotyczącym sporu na tle stosunków najmu.
  • Doradztwo międzynarodowej firmie budowlanej w postępowaniu arbitrażowym.
  • Doradztwo firmie oferującej usługi projektowe i inżynieryjne w sporze dotyczącym stwierdzenia wykonalności wyroku międzynarodowego trybunału arbitrażowego.
  • Reprezentowanie spółki będącej członkiem międzynarodowego holdingu w postępowaniu karnym.