Zaznacz stronę

Karolina Marciniszyn

Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

Karolina Marciniszyn
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Karolina posiada bogate doświadczenie w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Polskim Urzędem Patentowym. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się sprawami z zakresu naruszeń znaków towarowych, wzorów i praw autorskich, zwalczania obrotu towarami podrobionymi, sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych, postępowań o unieważnienie znaków towarowych oraz nazw domen. Karolina świadczy również strategiczne doradztwo na rzecz właścicieli marek w zakresie struktur licencjonowania i nadzoru.

Karolina często bierze udział w transakcjach korporacyjnych, bankowych i związanych z obrotem nieruchomościami świadcząc doradztwo z zakresu własności intelektualnej. Doradza także w ramach transakcji nabywania i zbywania spółek posiadających prawa własności intelektualnej i złożoną technologię oraz prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i praw z patentów o znacznej wartości.

Karolina działa na rzecz klientów z wielu sektorów, lecz szczególnych uznaniem cieszy się wśród klientów z sektora farmaceutycznego, FMCG i dóbr luksusowych.

Karolina jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie IP przez Legal 500 EMEA. Jest autorem rozdziału książki „Komentarz do prawa własności przemysłowej (znaki towarowe), 2016”.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Polska Izba Rzeczników Patentowych, The Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG), International Trademark Association (INTA – Bulletin Committee), Union of European Practitioners in Intellectual Property (Union-IP).

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2003), Uniwersytet Warszawski (Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej, 2007).

Karolina Marciniszyn prowadzi zajęcia z tematyki znaków towarowych w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.
ip-centrumCentrum Praw Własności Intelektualnej to inicjatywa zrzeszająca prawników z renomowanych kancelarii, przedstawicieli prawnych międzynarodowych korporacji i indywidualnych specjalistów ukierunkowana na nowoczesną dydaktykę z zakresu praw własności intelektualnej, tworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Centrum jest również instytucją ekspercką i szkoleniową, która uczestniczy w projektach legislacyjnych, opracowuje opinie dotyczące tworzenia i stosowania prawa własności intelektualnej oraz przygotowuje szkolenia dla firm, instytucji prywatnych i publicznych, w szczególności uczelni wyższych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Rekomendacje: Karolina Marciniszyn jest prawnikiem rekomendowanym oraz indywidualnie wyróżnionym jako Leading individual 2018 i 2019 w dziedzinie Prawa Własności Intelektualnej przez Legal 500 EMEA. Otrzymała także dwukrotnie wyróżnienie od Managing Intellectual Property jako „Copyright & Trademark Star”.

  • Reprezentowanie w licznych postępowaniach sądowych dotyczących znaków towarowych Pandora, zwalczaniu towarów podrobionych oraz naruszeń znaków w Internecie.
  • Kompleksowe doradztwo na rzecz Teva w zakresie praw własności intelektualnej, w tym zarządzania znakami towarowymi, postępowaniach sprzeciwowych, negocjacjach i strategiach obronnych.
  • Reprezentowanie Omega Pharma w postępowaniu w sprawie unieważnienia znaku towarowego konkurenta rynkowego.
  • Doradztwo na rzecz grupy Pamapol w sprawach spornych dotyczących znaków towarowych i wzorów, kompleksowe doradztwo w zarządzaniu globalnym portfolio znaków towarowych, w tym badań i rejestracji.
  • Reprezentacja Fiat w sprawach spornych dotyczących oferowania towarów podrobionych i nie pochodzących z sieci dystrybucyjnej.
  • Zarządzanie i administrowanie portfolio Ringier Axel Springer obejmujące 450 znaków towarowych, wzorów, tytułów prasowych oraz domen razem z doradztwem strategicznym.
  • Reprezentacja Tata Global Beverages (Tetley) w sporze dotyczącym naruszenia znaku oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Egzekwowanie praw do znaku towarowego na rzecz międzynarodowej spółki z sektora finansów w związku z naruszeniem znaku w nazwie domeny internetowej oraz internecie.
  • Doradztwo na rzecz spółek z sektora farmaceutycznego w zakresie naruszeń, opinii freedom‑to‑operate, strategicznego zarządzania portfolio patentów, w tym dodatkowych praw ochronnych (DPO).
  • Reprezentacja spółki farmaceutycznej w precedensowym sporze sądowym dotyczącym patentów oraz tzw. teorii ekwiwalentów.