Zaznacz stronę

Jan Piłczyński

Prawnik

Jan Piłczyński
telefon:
+48 22 326 9712
biuro:
Warszawa

Jan jest Prawnikiem w praktyce Sporów Instytucji Finansowych.

Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych
i pożyczek udzielanych w walucie obcej, ze szczególnym uwzględnieniem franka szwajcarskiego.

Reprezentuje banki przed sądami oraz uczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu ich strategii procesowych.

Posiada także doświadczenie w zakresie sporów korporacyjnych oraz obsłudze przedsiębiorców w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Podczas studiów Jan uczestniczył w wielu konferencjach naukowych. Był prelegentem podczas „Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest także autorem publikacji pt. „Realizacja zasady solidarności przez Trybunał Sprawiedliwości UE – analiza orzecznictwa dotyczącego kredytów indeksowanych i denominowanych”.

Przed dołączeniem do Kancelarii Kochański & Partners, Jan zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z renomowanymi kancelariami prawniczymi.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie – aplikant adwokacki

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Prawo; Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Politologia.