Zaznacz stronę

Dr Marek Jeżewski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów

Dr Marek Jeżewski
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jest specjalistą z zakresu arbitrażu międzynarodowego, zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnego, a także arbitrażu handlowego. W Kochański & Partners jest odpowiedzialny za praktykę arbitrażową oraz rozwiązywania skomplikowanych sporów gospodarczych.

Wykładał międzynarodowe prawo gospodarcze, międzynarodowe prawo inwestycyjne oraz prawo gospodarcze Unii Europejskiej na uczelniach krajowych i zagranicznych. Jest autorem wiodącej monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego pt. „Międzynarodowe prawo inwestycyjne”. Jest także autorem licznych publikacji, wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez szereg lat reprezentował Polskę w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), angażując się w prace m.in. nad regułami przejrzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym oraz będąc nominowanym na wiceprzewodniczącego Komisji w 2011 roku.

Marek reprezentuje klientów w inwestycyjnych sporach arbitrażowych w oparciu o różne regulaminy, w tym ICSID, UNCITRAL, SCC, ICC, Swiss Rules of International Arbitration i innych. Jest również arbitrem o rosnącej reputacji orzekając jako arbiter przewodniczący lub arbiter boczny w ponad 10 sprawach arbitrażowych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Toruniu. The Society of International Economic Law (Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego), The International Law Association (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego), The Chartered Institute of Arbitrators.

Edukacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Magister Prawa, 2002), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia doktoranckie, 2008).

Rekomendacje: Marek Jeżewski od wielu lat jest rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów przez najbardziej prestiżowe rankingi branżowe, w tym m.in. Legal 500 (tytuł Leading individual), Chambers Global oraz Chambers Europe.

Arbitraż inwestycyjny
 • Reprezentowanie Spółdzielni Pracy ‘Muszynianka’ w sporze inwestycyjnym przeciwko Republice Słowackiej.
 • Reprezentowanie Bogl a Krysl ks oraz Max Bogl International w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej oraz GDDKiA.
 • Reprezentowanie funduszu Private Equity z Luksemburga w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym nieruchomości.
 • Reprezentowanie Schooner Capital LLC w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Doradzanie funduszowi Private Equity z Luksemburga w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym przymusowego zbycia udziałów.
 • Doradzanie firmie budowlanej z Wielkiej Brytanii w sporze inwestycyjnym dotyczącym budowy dróg i autostrad.
 • Doradzanie szwedzkiemu producentowi mebli w zakresie międzynarodowo-prawnych aspektów systemu dostaw drewna.
 • Doradzanie luksemburskiej spółce energetycznej w zakresie międzynarodowo-prawnych aspektów postępowania administracyjnego.
Arbitraż handlowy
 • Reprezentowanie hiszpańskiej spółki energetycznej w sporze dotyczącym budowy turbin wiatrowych.
 • Doradzanie w sporze arbitrażowym dotyczącym umowy najmu.
 • Reprezentowanie sieci klubów fitness w sporze z właścicielem budynku dotyczącym umowy najmu.
Inne sprawy
 • Reprezentowanie spółek energetycznych w sporach z Komisją Europejską.
 • Reprezentowanie grupy udziałowców w spółce państwowej w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz przed sądami powszechnymi.
 • Reprezentowanie jednostki w sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczącej swobody wypowiedzi.