Zaznacz stronę

Aminata Traore – Michalak

Prawnik

Aminata Traore – Michalak
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Kraków

Aminata specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, cywilnym, a także prawie marketingu, handlu, e-commerce i dystrybucji. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie.

Aminata zdobywała doświadczenie zawodowe od trzeciego roku studiów prawniczych w kancelariach prawnych. Bezpośrednio przed współpracą z K&P przez dwa lata pracowała jako prawnik in-house w funduszu inwestycyjnym (venture capital), zapewniając obsługę prawną dla tego funduszu oraz dla całej grupy kapitałowej.

W Kancelarii zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz dużych i średnich podmiotów gospodarczych. Przez pierwszy rok współpracy z K&P Aminata zapewniała wsparcie Klientom w ramach Praktyki Prawa Gospodarczego, w tym jako prawnik in-house. Od 2021 roku, w ramach Praktyki Prawa Handlu i Dystrybucji, wspiera Klientów w zakresie tworzenia i negocjowania umów handlowych, dystrybucyjnych. W ramach powyżej wymienionej praktyki, Aminata zajmuje się również badaniami due diligence (analizą umów handlowych), sprawami z zakresu prawa konsumenckiego (m.in. komunikacją reklam, promocji przez przedsiębiorców, sporządzaniem regulaminów sklepów, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, udziałem w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i innymi organami) oraz sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (m.in. czynami nieuczciwej konkurencji, np. reklamami).

Język: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (aplikant radcowski).

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (magister prawa, 2018). Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów (licencjat, 2020).