Zaznacz stronę

Zatory płatnicze – kluczowe aspekty nowych przepisów

Termin: 4 grudnia 2020

Czas: 10:00-12:00

Miejsce: Wydarzenie online

Kochanski Zatory Platnicze Przepisy

Konfederacja Lewiatan oraz Kochański & Partners zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Zatory płatnicze – kluczowe aspekty nowych przepisów

 • Czy wiesz, że zatory płatnicze mogą być przyczyną nałożenia na firmę wysokich kar finansowych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
 • Czy znasz przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych?
 • Czy wiesz, jakie terminy wynikają z ustawy?

Od czerwca b.r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął aż 72 postępowania w sprawie zatorów płatniczych. W wyniku tych postępowań na przedsiębiorców mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Dodatkowo duzi przedsiębiorcy (obrót powyżej 50 mln EUR rocznie) mają czas tylko do 31 stycznia 2021 roku na złożenie sprawozdań o terminach zapłaty stosowanych w relacjach z kontrahentami. Z tego względu niezbędna jest obecnie znajomość regulacji dotyczących terminów zapłaty, odpowiednie zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed nałożeniem kar związanych z zatorami płatniczymi oraz przygotowanie do realizacji obowiązków raportowych.

Podczas webinarium wyjaśnimy m.in.

 • Czym są zatory płatnicze i jakie kary za nie grożą?
 • Jakie terminy wynikają z ustawy?
 • Jak interpretować terminy w sytuacjach spornych (spór o prawidłowe wykonanie świadczenia wzajemnego, brak precyzyjnego określenia terminu zapłaty w umowie)?
 • Jakie działanie w sytuacji wystąpienia zatorów płatniczych może wobec firmy podjąć Prezes UOKiK?
 • Jak w praktyce przygotować się na postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK?
 • Jak prawidłowo sporządzić i złożyć sprawozdanie dotyczące stosowanych terminów zapłaty?

Celem wydarzenia jest uświadomienie przedsiębiorcom ryzyk i obowiązków, które wynikają z przepisów dotyczących zatorów płatniczych.

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

 • Dużych przedsiębiorców (uzyskujących obroty roczne powyżej 50 mln EUR)
 • Podmiotów, które dokonują zakupów na dużą skalę (od wielu dostawców i o wysokiej wartości kupowanych towarów lub usług)
 • Przedstawicieli działów prawnych i compliance
 • Dyrektorów finansowych, członków departamentów finansowo-księgowych, członków zarządu

 

Szkolenie poprowadzi mec. Krzysztof Zięba, radca prawny, partner w Kochański & Partners. Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy do rejestracji na platformie ClickMeeting: https://lewiatan.clickmeeting.com/zatory-platnicze-kluczowe-aspekty-nowych-przepisow/register