Zaznacz stronę

Warsztaty online: Wykorzystanie wodoru w transporcie miejskim i aglomeracyjnym.

Termin: 10.01.2022

Czas: 10.00-12.00

Miejsce: Online

Kochanski Wodor W Transporcie Miejskim

Zapraszamy Państwa na warsztaty online „Wykorzystanie wodoru w transporcie miejskim i aglomeracyjnym”, które odbędą się w poniedziałek, 10 stycznia, w godz. 10.00 – 12.00.

Organizatorem wydarzenia jest Unia Metropolii Polskich oraz kancelaria Kochański & Partners.

Warsztat jest przeznaczonych dla pracowników samorządowych oraz przedstawicieli transportowych spółek miejskich zainteresowanych tematem.

W czasie spotkania przedstawimy prawne i techniczne aspekty wykorzystania wodoru w transporcie. Omówimy budowę stacji wodorowych, w jaki sposób transportujemy wodór, sposoby produkcji, dystrybucji, przechowywania i tankowania. Zrobimy również porównanie wodoru z innymi paliwami. Pod koniec warsztatu przeprowadzimy sesję pytań i odpowiedzi, w której udział wezmą eksperci zajmujący się wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Aspekty prawne przedstawi Wojciech Wrochna Partner i Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny.

Agenda:

10.00 – 10.10 Otwarcie spotkania i powitanie:

Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich
Wojciech Wrochna, LL.M., Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny kancelaria Kochański & Partners

10.10 – 10.45 Prawne aspekty wykorzystania wodoru w transporcie.

  1.  Prawne wyzwania dla wodoru w Polsce
  2. Budowa stacji wodorowych
  3. Transport wodoru
  4. Wodór w transporcie

Prezentują eksperci kancelarii Kochański&Partners

10.45 – 11.20 Techniczne aspekty wykorzystania wodoru w transporcie.

  1. Dlaczego wodór – właściwości i technologie
  2. Sposoby produkcji, dystrybucji, przechowywania i tankowania
  3. Wymagania jakościowe – łańcuch jakości
  4. Porównanie z innymi paliwami
  5. Wymogi techniczne i lokalizacyjne

Prezentują eksperci zajmujący się zastosowaniem wodoru, w tym w transporcie, współpracujący z firmą AirProducts; Politechniki Świętokrzyskiej; Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

11.20 – 12.00 Sesja Q&A

Dyskusja i pytania uczestników

Warsztaty online: Wykorzystanie wodoru w transporcie miejskim i aglomeracyjnym.

10.01.2022

10.00-12.00

Online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/