Zaznacz stronę

Mirosław Malczeski

Radca prawny / Counsel / Prawo Podatkowe

Mirosław Malczeski
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Mirosław Malczeski specjalizuje się w prawie podatkowym przy transakcjach przekształcenia, połączeń, podziału i likwidacji spółek, a także w procesach restrukturyzacji zatrudnienia. Doradza w sprawach przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w formie umowy sprzedaży, darowizny lub wniesienia wkładu niepieniężnego do spółek.

Doradza spółkom publicznym w procesach notowania akcji na GPW, zniesienia dematerializacji akcji oraz przymusowego wykupu akcji, a także w sprawach zaliczenia wydatków poniesionych na przymusowy wykup akcji do KUP, zwrotu PCC.

Ponadto, występuje o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie CIT, VAT i podatku od nieruchomości. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami skarbowymi i sądowo-administracyjnymi w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe i cywilnoprawne.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners przez lata prowadził własną kancelarię podatkową.

Języki: polski, angielski, francuski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku.

Edukacja: Uniwersytet w Białymstoku (Magister Prawa, 2001).