Zaznacz stronę

Krok 2 – TPR

6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

Wypełnienie formularza TPR, ze względu na jego objętość i szczegółowe pytania, w praktyce bywa trudne i problematyczne. Jednocześnie, dobrze wypełniony TPR usprawnia opracowywanie dokumentacji lokalnej, a nawet wskazuje wcześniej niezauważone obszary ryzyka. Dlatego w procesie efektywnego raportowania w zakresie cen transferowych optymalne jest rozpoczęcie prac od wypełniania TPR. Uczulamy przy tym, że w zakresie raportowania za 2020 r. konieczne będzie przygotowanie się do raportowania z wykorzystaniem nowej wersji formularza, który został opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

Pragniemy podkreślić, że TPR jest źródłem istotnych informacji o sytuacji danego podmiotu. Dane z tego formularza mają być wykorzystywane do typowania podmiotów do kontroli. Między innymi z tego względu istotne jest przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu i uwagi by poprawnie wypełnić ten formularz.

W wypełnianiu formularza szczególne wyzwanie stanowi odpowiednia agregacja transakcji, tak żeby nie było konieczności opracowywania TPR dla pojedynczej transakcji, co w przypadku podmiotów zawierających liczne transakcje wewnątrzgrupowe jest czasochłonne i kosztowne.

Inna potencjalna trudność jest związana z opisywaniem w TPR transakcji finansowych, w których występują różne określenia związane z wynikiem finansowym transakcji: wartość transakcji, wartość zadłużenia, kwota kapitału. Określenia te oznaczają różne kategorie, w zależności od typu transakcji finansowej. Na przykład, wartość transakcji to, w przypadku pożyczki i kredytu, wynikająca z umowy lub innego dokumentu (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT) wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT), zaś w przypadku emisji obligacji – wartość nominalna (art. 11l ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT). Z kolei, wartość transakcji usługowej to zazwyczaj wartość wynikająca z otrzymanych czy zapłaconych faktur (art. 11l ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT).

Wymienione przykłady wyzwań związanych z TPR obrazują, dlaczego raportowanie w zakresie cen transferowych warto zacząć właśnie od TPR.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • zapraszamy na śniadanie podatkowe, podczas którego wspólnie wypełnimy formularz TPR dla fikcyjnego podmiotu, co pomoże Państwu w późniejszym samodzielnym wypełnianiu formularza dla Państwa spółki;
  • wypełnimy formularz w Państwa imieniu;
  • zweryfikujemy formularz wypełniony przez Państwa.

 

Aktualizacja: Nowa wersja formularza TPR-C

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję formularza TPC-C dla transakcji realizowanych od 01.01.2020 r. Istotne elementy, które uległy zmianie, dotyczą m.in.:
– raportowania restrukturyzacji,
– sposobu prezentacji kompensat i korekt,
– metod weryfikacji ceny.

Podsumowanie najważniejszych zmian:
[Pobierz alert ]

Aktualizacja: Ceny transferowe: prawie 400 kontroli, błędy w wypełnionych formularzach TPR

Mamy kolejne argumenty potwierdzające przekonanie, że ceny transferowe pozostają w zainteresowaniu organów podatkowych oraz że warto poświęcić temu obszarowi więcej uwagi.

[ Pobierz alert ]

Usługi powiązane: