Zaznacz stronę

Krok 1 – Przygotowanie procesu

6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

Ze względu na pandemię COVID-19, obowiązek opracowania dokumentacji lokalnej i złożenia formularza TPR za 2020 r. został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.

Chcąc pomóc Państwu uniknąć stresu i konieczności składania czynnego żalu ze względu na opóźnienia czy błędy, oferujemy już dziś usystematyzowane wsparcie dla Państwa firm w tym zakresie. Zachęcamy jednocześnie, by jak najszybciej rozpoczęli Państwo przygotowanie swoich przedsiębiorstw do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Warto zacząć od weryfikacji listy podmiotów powiązanych. Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowa definicja takich podmiotów, obejmująca również powiązanie osobowe z osobą fizyczną wskutek posiadania przez nią faktycznej zdolności do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez inny podmiot. Być może zawierali Państwo transakcje z podmiotami, które nie uznawali Państwo za powiązane a które mogłyby zostać uznane przez organy podatkowe za posiadające zdolność do wpływania na istotne decyzje.

Następnie, zachęcamy do określenia transakcji, które będą podlegały dokumentowaniu zgodnie z art. 11k ust. 2 ustawy o CIT. Przepis ten dzieli rodzaje transakcji na kategorie i określa progi dokumentacyjne. Należy również pamiętać o transakcjach z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W tym wypadku próg wartości, od którego powstaje obowiązek dokumentacyjny wynosi 100 000 PLN.

Następnie warto zaplanować, ile czasu i środków chcą Państwo przeznaczyć na kolejne obowiązki w zakresie raportowania, tj. wypełnianie TPR, opracowanie analiz porównawczych, sporządzenie dokumentacji lokalnych i oświadczenia o jej przygotowaniu, a także pozostałe obowiązki dotyczące niektórych podatników.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • na życzenie przeprowadzamy audyt powiązań;
  • dokonujemy identyfikacji transakcji podlegających dokumentowaniu;
  • dzielimy obowiązki dokumentacyjne na najważniejsze kamienie milowe;
  • opracowujemy harmonogram działania.

Usługi powiązane: