Zaznacz stronę

Kochański & Partners Partnerem Generalnym szkolenia „Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym”

Termin: 2 marca 2022 r.

Czas: 10:00-15:00

Miejsce: Online

Kochanski Zielona Ekonomia Esg

2 marca 2022 r. zapraszamy do udziału w szkoleniu online Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym”, organizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi dzisiaj świat jest zmiana modelu konsumpcji. Koncepcja zielonej ekonomii pokazuje, że możliwe jest odejście od obecnego modelu, który przyczynia się do dewastacji planety. Zrównoważony rozwój jest dla przedsiębiorców nie tylko zagadnieniem etycznym, ale również kwestią ekonomiczną. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany, które muszą zostać wdrożone w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych banku, aby sprostać wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wojciech Wrochna, Partner i Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kochański & Partners wygłosi prelekcję pt. „Praktyczne aspekty stosowania ESG w zakresie korzystania z niskoemisyjnej energii z uwzględnieniem nowego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju”.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej organizatora.

 

Kochański & Partners Partnerem Generalnym szkolenia „Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym”

2 marca 2022 r.

10:00-15:00

Online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/