Zaznacz stronę

Katarzyna Sabiłło M.SC., MBA

Senior Associate, Szefowa Praktyki Prawa Farmaceutycznego i Life Sciences

Katarzyna Sabiłło M.SC., MBA
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Katarzyna ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej i life sciences. Jest farmaceutką z ukończonymi studiami prawniczymi, dzięki czemu doskonale zna i rozumie zarówno specyfikę branży, jak i jej otoczenie regulacyjne. Od wielu lat umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa sektora ochrony zdrowia z praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania rynku farmaceutycznego. A to gwarantuje klientom spojrzenie na ich projekty z szerokiej, w tym również biznesowej, perspektywy.

Specjalizuje się w kwestiach dotyczących dopuszczania do obrotu leków, wyrobów medycznych, preparatów biobójczych oraz innych produktów, które mają istotne znaczenie dla rynku farmaceutycznego, jak na przykład suplementy diety.

Przygotowuje dokumentację wymaganą do wprowadzenia produktów do obrotu. Zarówno zgodnie ze standardową procedurą rejestracyjną, jak i w wyjątkowych okolicznościach, np. w stanach epidemicznych.

Pomaga w zapewnieniu stabilności rynkowej produktów oraz w realizacji strategii biznesowych, w tym polityki refundacyjnej. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesów refundacyjnych oraz rejestracyjnych.

Wielokrotnie reprezentowała przemysł farmaceutyczny w pracach parlamentarnych nad nowelizacjami ustawy – Prawo farmaceutyczne. Należała do Zespołu ds. nowelizacji Prawa Farmaceutycznego powołanego przez Ministra Zdrowia.

Jest wykładowczynią w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach podyplomowych, na kierunku Farmacja przemysłowa. I długoletnią doradczynią rynku w obszarze regulatory.

Języki: polski, angielski, francuski

Edukacja: Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień Master 1 na studiach II stopnia z francuskiego i polskiego prawa biznesowego (Master franco-polonais Droit français et européen des affaires) na Uniwersytecie Warszawskim & Université de Poitiers (Francja)

Ukończyła Polsko-Francuskie Podyplomowe Studia Zarządzania typu MBA (Formation Franco-Polonaise de Gestion) na Uniwersytecie Łódzkim & Université Jean Moulin Lyon 3 (Francja) oraz kurs „European Regulatory Affairs Course” organizowany pod auspicjami Europejskiej Agencji Leków (European Medicnes Agency, EMA)