Zaznacz stronę

Katarzyna Pastuszyńska

Młodszy Prawnik

Katarzyna Pastuszyńska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów i prawie prasowym. Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej sporów z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz roszczeń wynikających z zastosowania prawa prasowego. Doradza wydawnictwu w takich dziedzinach jak prawo cywilne, karne i gospodarcze. Zajmuje się sprawami dotyczącymi Krajowego Rejestru Sądowego.

Posiada doświadczenie z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji cywilnych i karnych.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2015); Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (Magister Socjologii, 2015).