Zaznacz stronę

Forum Bankowe 2022

Termin: 17 marca 2022 r.

Czas: 10:00-13:45

Miejsce: Online

Kochanski Forum Bankowe 2022

17 marca 2022 r. zapraszamy na drugą część Forum Bankowego 2022, konferencji online organizowanej przez Związek Banków Polskich.

Wydarzenie poświęcone zostanie wyzwaniom, z którymi aktualnie mierzy się polski sektor bankowy.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i środowiskowym powodują, że biznes bankowy musi wykazać się gotowością do przewartościowania dotychczasowych kierunków i strategii działań. Równocześnie, dzięki wykorzystaniu postępu technologicznego adaptacja do zmian może okazać się łatwiejsza, ponieważ nowopowstające rozwiązania są źródłem korzyści i dodatkowych funkcjonalności zarówno dla banków, jak i ich klientów.

Celem wydarzenia jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób banki powinny przystosowywać się do nowych okoliczności, aby móc dalej wspierać bezpieczny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski i jej obywateli?
  • Jakie są wzajemne oczekiwania sektora bankowego i kluczowych instytucji regulujących?

Firmę prawniczą Kochański & Partners reprezentować będzie Wojciech Wrochna, Partner i Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny, który zabierze głos w debacie „Polskie strategiczne projekty rozwojowe i zrównoważony rozwój – nowe wyzwania i nowa rola społeczno-gospodarcza banków” (17 marca, godz. 12:15).

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są pod linkiem.

Forum Bankowe 2022

17 marca 2022 r.

10:00-13:45

Online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/