Zaznacz stronę

Chmura obliczeniowa w usługach płatniczych – zarządzanie projektem od strony prawnej

Termin: 17 czerwca

Czas: 9:45

Miejsce: Online

Kochanski Kongres Prawa Bankowego Chmura

17 czerwca 2021 odbędzie się VIII Kongres Prawa Bankowego organizowany przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna edycja poświęcona będzie trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Banków oraz innych uczestników rynku finansowego:

Krajobraz po TSUE i SN – kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych

Usługi płatnicze – wyzwania prawno-regulacyjne

Aktualne kierunki restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego

Szymon Ciach, starszy prawnik w zespole Technologii przedstawi temat  „Chmura obliczeniowa w usługach płatniczych – zarządzanie projektem od strony prawnej”.

Szczegółowa agenda oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie

VIII Kongres Prawa Bankowego – Konferencje : aleBank.pl