Zaznacz stronę

Infrastruktura i Budownictwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach związanych z realizacją inwestycji. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Usługi

Prawo Budowlane

Doradzamy Klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania od organów administracji wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, takich jak decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę lub użytkowanie etc. Przeprowadzamy badania zgodności z prawem zakończonych już procesów inwestycyjnych.

czytaj więcej

Zamówienie Publiczne

Doradzamy zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Działając na rzecz wykonawców, pomagamy rozpoznać i właściwie zinterpretować SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w niej wymogami. Kontrolujemy działania zamawiających publicznych pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych wskazując wykonawcom dostępne środki ochrony prawnej.

czytaj więcej

 

Spory

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów mogących wynikać pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji. Pomagamy wykonawcom identyfikować i zgłaszać inwestorowi lub Inżynierowi Kontraktu roszczenia o dodatkowy koszt oraz przedłużenie czasu na ukończenie umowy, a inwestorowi dokonać oceny zgłoszonych mu przez wykonawcę roszczeń.

czytaj więcej

Umowy

Opracowujemy i negocjujemy pełen zakres umów dotyczących realizacji inwestycji. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu umów o roboty budowlane (także opartych na warunkach ogólnych FIDIC), umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych czy umów o dostawę.

czytaj więcej

 

Doświadczenie

BÖGL a KRÝSL (Max Bögl Group)

Kompleksowe doradztwo na rzecz czeskiej spółki specjalizującej się w budowie dróg, autostrad oraz mostów na terenie Polski, Czech, Słowacji i Niemiec w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z budową odcinka C autostrady A2, m.in. przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakłady Usługowe “Południe”

Doradztwo dotyczące projektu “pod klucz”. Budowa miejskiego zakładu przetwarzania odpadów w Przemyślu, zgodnie z regulacjami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Mota-Engil Central Europe

Reprezentowanie portugalskiego konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę podziemnych parkingów w największych miastach Polski – Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Były to pierwsze w Polsce projekty realizowane w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Nasi liderzy

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 734 189 743
w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Counsel

phone +48 22 326 9600
mobile +48 660 765 914
j.kozikowski@kochanski.pl

Aktualności

5 Paź 2020

Kochański & Partners wyróżniona w rankingu IFLR1000

IFLR
Firma prawnicza Kochański & Partners po raz kolejny znalazła się w gronie czołowych polskich kancelarii wyróżnionych w międzynarodowym rankingu IFLR1000. W tegorocznej edycji jesteśmy rekomendowani w kategoriach: bankowość (banking), fuzje i przejęcia (M&A), oraz obsługa projektów energetycznych (project development: power). Z radością informujemy również o wyróżnieniu indywidualnym Rafała Rapali, Starszego Partnera, Szefa Grupy Praktyk Transakcyjnych, który został ponownie uznany za wybitnego specjalistę (notable practitioner) w dziedzinie […]
24 Kwi 2020

Nowelizacja prawa budowlanego

Uproszczone postępowanie legalizacyjne   Z dniem 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wejście w życie nowelizacji stanowić będzie wręcz rewolucyjną zmianę w zakresie legalizacji nielegalnie wzniesionych budynków tzw. „samowoli budowlanych”. Zmiana wprowadza między innymi uproszczone postępowanie legalizacyjne, jako legalizacja samowoli budowalnych, liczących więcej niż 20 lat. Postępowanie ma być co do zasady wszczynane z urzędu przez organ nadzoru […]

W czym możemy Ci pomóc?