Zaznacz stronę

Infrastruktura i Budownictwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach związanych z realizacją inwestycji. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Usługi

Prawo Budowlane

Doradzamy Klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania od organów administracji wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, takich jak decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę lub użytkowanie etc. Przeprowadzamy badania zgodności z prawem zakończonych już procesów inwestycyjnych.

czytaj więcej

Zamówienie Publiczne

Doradzamy zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Działając na rzecz wykonawców, pomagamy rozpoznać i właściwie zinterpretować SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w niej wymogami. Kontrolujemy działania zamawiających publicznych pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych wskazując wykonawcom dostępne środki ochrony prawnej.

czytaj więcej

 

Spory

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów mogących wynikać pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji. Pomagamy wykonawcom identyfikować i zgłaszać inwestorowi lub Inżynierowi Kontraktu roszczenia o dodatkowy koszt oraz przedłużenie czasu na ukończenie umowy, a inwestorowi dokonać oceny zgłoszonych mu przez wykonawcę roszczeń.

czytaj więcej

Umowy

Opracowujemy i negocjujemy pełen zakres umów dotyczących realizacji inwestycji. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu umów o roboty budowlane (także opartych na warunkach ogólnych FIDIC), umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych czy umów o dostawę.

czytaj więcej

 

Doświadczenie

BÖGL a KRÝSL (Max Bögl Group)

Kompleksowe doradztwo na rzecz czeskiej spółki specjalizującej się w budowie dróg, autostrad oraz mostów na terenie Polski, Czech, Słowacji i Niemiec w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z budową odcinka C autostrady A2, m.in. przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakłady Usługowe “Południe”

Doradztwo dotyczące projektu “pod klucz”. Budowa miejskiego zakładu przetwarzania odpadów w Przemyślu, zgodnie z regulacjami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Mota-Engil Central Europe

Reprezentowanie portugalskiego konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę podziemnych parkingów w największych miastach Polski – Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Były to pierwsze w Polsce projekty realizowane w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Nasi liderzy

Aleksander Galos

Aleksander Galos

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 660 765 916
a.galos@kochanski.pl

Katarzyna Cybulska

Katarzyna Cybulska

Counsel

phone +48 22 326 9600
mobile +48 604 447 524
k.cybulska@kochanski.pl

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile + 48 660 765 929
s.uzieblo@kochanski.pl

Aktualności

15 Sty 2018

Biurowiec O3 Business Campus II sprzedany za 49,2 mln EUR przy doradztwie K&P

Echo Polska Properties N.V. (EPP) nabyło od Echo Investment S.A. kolejny budynek kompleksu biurowego O3 Business Campus w Krakowie w ramach umowy prawa do złożenia pierwszej oferty (ROFO). Biurowiec stanowiący drugi etap inwestycji biurowej O3 Business Campus wyceniono na 49,2 mln Euro. Drugi z trzech budynków kompleksu biurowego przy ul. Opolskiej w Krakowie, zgodnie z umową ROFO (Right of First Offer) zawartą w 2016 roku, […]
12 Kwi 2017

The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2017

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy po raz kolejny została wyróżniona w rankingu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2017 w następujących obszarach prawa: Corporate and M&A, Real Estate and Construction, Dispute Resolution, Intellectual Property, Banking and Finance, Restructuring and Insolvency. Ponadto imienne rekomendacje otrzymali: Rafał Zięba, Kamil Osiński, Szymon Gałkowski, Paweł Gunia, Rafał Rapala, Paweł Cholewiński, Karolina Marciniszyn, […]

Napisz do nas

Aby wysłać do nas wiadomość, skorzystaj z formularza.

14 + 3 =