Zaznacz stronę

Dominika Durchowska, LL.M.

Adwokat, Partner

Dominika Durchowska, LL.M.
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Kraków

Dominika zajmuje stanowisko Partnera w praktyce Sporów Międzynarodowych. Jest również szefową krakowskiego biura Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w arbitrażu inwestycyjnym i handlowym.

Regularnie doradza zagranicznym inwestorom, jak ustrukturyzować bieżące i przyszłe inwestycje, aby zapewnić ich ochronę w ramach międzynarodowych umów inwestycyjnych. Obsługiwała spory prowadzone na podstawie regulaminów arbitrażowych m.in.: Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (UNCITRAL), Londyńskiej Izby Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA) i Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC). Dominika posiada również doświadczenie w sporach z branży energetycznej.

Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dla klientów finansowania z TPF (funduszy finansowania sporów sądowych).

Reprezentowała inwestora w bezprecedensowym sporze inwestycyjnym dotyczącym transgranicznego zakładu produkcyjnego działającego na terenie UE, obejmującym zastrzeżenia dotyczące braku właściwości oparte na wyroku w sprawie Achmea. Odegrała w tej sprawie kluczową rolę, z powodzeniem prowadząc przesłuchania bezpośrednie i krzyżowe w toku rozprawy.

Doświadczenie Dominiki nie ogranicza się jedynie do arbitrażu. Jest prawnikiem procesowym posiadającym praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sporów o dużej wartości, często z elementem międzynarodowym. Doradza ponadto zagranicznym wykonawcom w sporach związanych z realizacją inwestycji budowlanych (w tym opartych na warunkach kontraktowych FIDIC). Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim spory dotyczące dóbr szybkozbywalnych (FMCG).

Dominika jest mentorką studentek w ramach programu mentoringowego Uniwersytetu Sztokholmskiego. Regularnie wspiera studentów i studentki uniwersytetów polskich i zagranicznych, startujących w konkursach z zakresu arbitrażu międzynarodowego.

Po uzyskaniu tytułu LL.M. w zakresie prawa międzynarodowego arbitrażu handlowego na Uniwersytecie Sztokholmskim pracowała w zespołach rozwiązywania sporów polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych (w tym Magic Circle).

Języki: polski, angielski.

Edukacja:  Uniwersytet Sztokholmski (Master of Laws, LL.M in International Commercial Arbitration Law, 2015); Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2012); Haska Akademia Prawa Międzynarodowego, Sesja Międzynarodowego Prawa Publicznego (Dyplom, 2013).

Rekomendacje: Dominika Durchowska jest rekomendowanym prawnikiem w rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie rozwiązywania sporów.