Rynek Mocy

Kochański i Partnerzy

Rynek Mocy

Kochański i Partnerzy

Czym jest Rynek Mocy?

Rynek mocy to nowy mechanizm na Polskim rynku energetycznym, którego celem jest zabezpieczenie rosnącego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Rynek mocy tworzy zachęty dla właścicieli jednostek wytwarzania energii do utrzymywania w gotowości swoich mocy produkcyjnych. Dla potencjalnych inwestorów natomiast tworzy zachęty inwestycyjne do modernizacji i budowy nowych jednostek. Za pozostawanie w gotowości do wytwarzania energii, jej producent dostawał będzie odpowiednie wynagrodzenie. Mechanizm rynku mocy stawia jednak przed inwestorami liczne wyzwania regulacyjne.

Informacje, akty prawne, terminy
dotyczące RYNKU MOCY

Opracowane przez
Kochański i Partnerzy

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=jGnq9xAecUI” background_img=”http://i.ytimg.com/vi/jGnq9xAecUI/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.14″ animation_style=”slide” animation_direction=”left” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Wielkie inwestycje dopiero przed Polską, ale też wyższe ceny energii

Wojciech Wrochna, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=bBeMnBpsTx0″ background_img=”http://i.ytimg.com/vi/bBeMnBpsTx0/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.14″ animation_style=”slide” animation_direction=”left” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Ustawa o rynku mocy pobudzi inwestycje w energetyce?

Aleksander Galos, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=w_gD585oBJo” background_img=”//i.ytimg.com/vi/w_gD585oBJo/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.0.93″ animation_style=”slide” animation_direction=”left” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Polsat News – Za prąd zapłacimy więcej

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Partner w Praktyce Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=jtc44vxjD1M” background_img=”//i.ytimg.com/vi/jtc44vxjD1M/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.0.93″ animation_style=”slide” animation_direction=”right” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Polsat News – Za prąd zapłacimy więcej, cz.2

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, Partner w Praktyce Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=mnph3_sxv-M” background_img=”//i.ytimg.com/vi/mnph3_sxv-M/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.0.93″ animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Bezpieczeństwo kosztuje – również to energetyczne

Aleksander Galos, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=-KLzjwVIkkU” background_img=”//i.ytimg.com/vi/-KLzjwVIkkU/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.0.93″ animation_style=”slide” animation_direction=”left” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Kto sfinansuje budowę elektrowni jądrowej w Polsce

Aleksander Galos, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=jZXmxQpeeNQ” background_img=”//i.ytimg.com/vi/jZXmxQpeeNQ/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.0.93″ animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Przełom ws. budowy elektrowni atomowej w Polsce?

Wojciech Wrochna, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych K&P

[et_pb_video_popup video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=PVw2oGJDkI8″ background_img=”//i.ytimg.com/vi/PVw2oGJDkI8/hqdefault.jpg” _builder_version=”3.0.93″ animation_style=”slide” animation_direction=”right” box_shadow_style=”preset1″][/et_pb_video_popup]

Czy polski rząd zapłaci kary finansowe?

Dr Marek Jeżewski, Partner, Szef Praktyki Arbitrażu K&P

KALENDARZ

18 stycznia 2018

Wchodzi w życie Ustawa Mocowa

2 lutego 2018

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Regulaminu Rynku mocy z załącznikami, w tym Umowy mocowej. Organizator: PSE, Stadion Narodowy w Warszawie.

9 lutego 2018

Zakończenie konsultacji społecznych umowy mocowej

8 marca 2018

Seminarium „Rynek mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa” odbędzie się 8 marca w Warszawie w siedzibie Kochanski & Partners

8 maja 2018

Seminarium „Rynek mocy w Polsce II – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa” odbędzie się 10 maja w Katowicach.

AKTUALNOŚCI

h

REDEFINING ENERGY – obszerna analiza ekspercka dla WBJ

Aleksander Galos
h

Sukces pierwszej edycji Seminarium Rynku Mocy w Kochanski & Partners!

h

Wysokie kary finansowe dla przedsiębiorstw za brak badania zużycia energii!

Rzeczpospolita
h

Na oszczędnych czekają bonusy. Rynek mocy szansą na zarobek dla firm.

Dziennik Gazeta Prawna
h

Urzędnicy tłumaczą się ze swoich działań

dr Michał Będkowski-Kozioł
h

Nie wiadomo, gdzie leży granica kompetencji Brukseli w energetyce

Aleksander Galos

PUBLIKACJE

Zespół Rynku Mocy

Aleksander Galos

Lider zespołu Rynku Mocy

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny. Aleksander Galos posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Był wspólnikiem i partnerem zarządzającym polskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan & Hartson Jamka Galos sp.k. (dzisiaj Hogan Lovells), gdzie doradzał klientom w sprawach z zakresu PPP, finansowania projektów, projektów infrastrukturalnych, prawa energetycznego, prawa spółek oraz prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, przepisów prawnych, offsetowych, jak również ochrony konkurencji.

Doradzał w programach emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych w Polsce, jak również w projektach typu project finance przygotowywanych przez największe międzynarodowe instytucje finansowe, w tym IFC, World Bank i EBOiR. Projekty te koncentrowały się na lokalnej infrastrukturze w największych miastach Polski, w tym Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.

Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo na rzecz międzynarodowych producentów sprzętu wojskowego, doradztwo w przedmiocie umowy offsetowej o wartości kilku miliardów złotych, a także doradzanie jednemu z największych w Europie operatorów autostrad.

więcej informacji…

Wojciech Wrochna, LL.M

Lider zespołu Rynku Mocy

Counsel, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych. Specjalizuje się w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji (w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej) oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich (w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Parlamencie Europejskim), jak również w instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wojciech wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE. Prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy publicznej,w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE, oraz projektów M&A.

Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci szerokopasmowych.

Wojciech Wrochna pracował również jako doradca polskich spółek energetycznych PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE SA, gdzie zajmował się regulacją sektora energii, prawem UE, oraz kwestiami pomocy publicznej (kontrakt różnicowy, rynek mocy).

więcej informacji…

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Lider zespołu Rynku Mocy

Partner. Kieruje Praktyką Prawo Konkurencji i Antymonopolowe. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego.

Doradza w sprawach z zakresu porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) i horyzontalnych, a także nadużywania pozycji dominującej m.in. w takich branżach jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny, FMCG, farmaceutyczny, media. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu kontroli koncentracji m.in. w takich branżach jak sektor usług finansowych i nieruchomości. Ponadto doradza w kwestiach regulacyjnych związanych z sektorem energetycznym i kolejowym, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i sądami. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa antymonopolowego, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej informacji…

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Starszy Prawnik. Koordynator Asian Desk w Kochanski & Partners. Jacek specjalizuje się w międzynarodowym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa inwestycyjnego i handlowego. Doradza przedsiębiorstwom w sektorze energetycznym, surowców naturalnych i przemyśle chemicznym, skupiając się na międzynarodowych aspektach rynku energetycznego i dostaw paliw. Posiada doświadczenie w obsłudze zagranicznych inwestycji w Polsce, w szczególności prowadzonych przez podmioty azjatyckie. Doradzał również inwestorom zagranicznym w sporach inwestycyjnych z państwem zainicjowanych na podstawie bilateralnych umów o popieraniu i ochronie inwestycji (BIT). Jako koordynator Asian Desk, Jacek jest aktywnym uczestnikiem polsko-azjatyckiej wymiany gospodarczej, wspierając zarówno azjatyckich przedsiębiorców na polskim rynku jak i polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki azjatyckie.

Przed przystąpieniem do Kochański & Partners Jacek spędził kilka lat w Japonii, na stypendium w ramach programu Cross-Border Legal Institution Design na Nagoya University, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego. W 2013 roku odbył staż w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w Regionalnym Centrum na Azję i Pacyfik w Korei Południowej oraz brał udział w konkursie arbitrażowym 11th Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, Hong Kong 2014 reprezentując Nagoya University (drugie miejsce na etapie krajowym w Japonii). Jacek odbył również dwumiesięczny staż naukowy w Międzynarodowym Instytucie Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) w Rzymie.

więcej informacji…

Milena Kazanowska – Kędzierska

Prawnik. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego, paliw ciekłych i stałych oraz odnawialnych źródeł energii.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych, obsługi projektów inwestycyjnych, a także w przygotowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów z obszaru energetyki. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, o wyznaczenie operatora systemu dystrybucyjnego oraz w sprawach dotyczących kar pieniężnych.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Kochański & Partners zdobywała doświadczenie w wiodących międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych, a także jako in house lawyer w dziale prawnym przedsiębiorstwa zajmującego się importem surowców energetycznych.

Milena Kazanowska – Kędzierska ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Jest stypendystką V edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

więcej informacji…

Kontakt

Adres

Kochański i Partnerzy
METROPOLITAN, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek – Piątek 9:00-20:00

Telefon

tel.+48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601

Bądźmy w kontakcie

7 + 14 =