Zgody RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Kancelaria”) niniejszym informujemy o obowiązujących zasadach oraz   przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481.
 1. Kancelaria wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: odo@kochanski.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana przez Kancelarię elektronicznego biuletynu (newsletter), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) jakim jest przesyłanie informacji na temat działalności prawniczej, organizowanych wydarzeń, usług i zmian w prawie.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Kancelarii oraz poszczególni prawnicy współpracujący z Kancelarią.
 1. Kancelaria nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania interesu prawnego administratora.
 1. Wyrażone zgody na otrzymywanie informacji i biuletynów w formie elektronicznej na podany adres e-mail lub na kontakt telefoniczny można wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych Kancelaria prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa lub elektronicznej na adres: odo@kochanski.pl.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesyłania Pani/Panu elektronicznego biuletynu (newsletter). Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Kancelarię jest brak możliwości przesyłania do Pani/Pana elektronicznego biuletynu (newsletter). Podanie Państwa danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem: https://www.kochanski.pl/pl/polityka-prywatnosci-cookies/ .