Q&A Wsparcie Dla Ukrainy Ukr

Питання та відповіді на тему державних закупівель (публічних замовлень) для допомоги громадянам України

Питання 1. Чи можуть замовники, на яких поширюється дія Закону від 11 вересня 2019 р. – «Право публічних замовлень» («ППЗ»), укладати договори з метою надання допомоги громадянам України, користуючись Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі військовим конфліктом на території цієї країни («Спеціальним законом»), виключаючи відповідні положення ППЗ?

Так, хоча право скористатися таким виключенням поширюється лише на окремі категорії Замовників і охоплює договори з чітко визначеними предметами. Конкретні суб’єктивні та об’єктивні права при цьому визначає Спеціальний закон.

Питання 2. До яких категорій Замовників і замовлень, пов’язаних із наданням допомоги громадянам України, не має застосування ППЗ, а стосуються положення Спеціального закону?

Відповідно до Спеціального Закону положення ППЗ не застосовуються до:

 • публічних замовлень, складених органами муніципального самоврядування, з метою організації безкоштовної фотозйомки громадян України і вироблення фото, необхідних для подання заяви на отримання номеру PESEL (ст. 8 Спеціального закону),
 • закупівель комп’ютерного обладнання та послуг міністерством, відповідальним за комп’ютеризацію (у зв’язку з ліквідацією Міністерства цифризації – головою уряду) з метою виконання органами муніципального самоврядування завдань, пов’язаних із обробкою заяв громадян України на отримання номеру PESEL (ст. 8 Спеціального закону),
 • публічних замовлень, необхідних для надання громадянам України допомоги, передбаченої ст. 12 ч. 1-4, 18 і 19 Спеціального Закону (положення стосуються створення умов проживання, харчування, транспортування, а також підтримки художньої, творчої, наукової і дидактичної діяльності). Замовниками в цьому випадку можуть бути воєводи, інші органами державного управління, підпорядковані їм підрозділи або ті, що знаходяться під їхнім наглядом, підрозділи сектору державних фінансів та інші органи державної влади, місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування або метрополітальних об’єднань, а також публічних замовлень, необхідних для інформування громадян України про допомогу (ст. 12 ч. 6 Спеціального закону),
 • здійснення замовлень, необхідних для забезпечення громадян України матеріальною допомогою на сім’ю, на догляд за дитиною, для участі в програмі «Добрий старт», «Сімейний капітал», у програмі дофінансування і зниження батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячих клубах або з денним доглядачем (ст. 26 ч. 5 Спеціального закону),
 • здійснення замовлень, необхідних керівнику Демаптаменту у справах іноземців для надання медичної допомоги, допомоги громадянам України в забезпеченні потреб у проживанні й харчуванні, а також допомоги у вигляді грошових виплат (ст. 80 ч. 5c Спеціального закону, доповнює статтю 112 ч. 5 Закону від 13 червня 2003 р. про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща).

Питання 3. Чи повинен Замовник виконувати будь-які додаткові формальності у зв’язку з реалізацією замовлення на підставі Спеціального закону без застосування положень ППЗ?

Так. Відповідно до ст. 12 ч. 7 Спеціального закону, воєвода, інший орган державного управління, підрозділи, їм підпорядковані або ті, що знаходяться під їхнім наглядом, підрозділи сектору державних фінансів та інші органи державної влади, місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування або метрополітальних об’єднань, протягом 3 місяців від закінчення місяця здійснення замовлення, розміщують у Бюлетені Публічних Замовлень відомості про замовлення із зазначенням:

 • назви та юридичної адреси Замовника;
 • дату та місця укладення договору, а також інформацію про укладення договору електронним способом (якщо використовується);
 • опису предмету договору із деталізацією кількості речей, товарів чи обсягу послуг,
 • ціни або максимальної ціни, якщо ціна невідома на момент розміщення оголошення;
 • фактичних обставин, що обґрунтовують присудження контракту в рамках публічних замовлень без застосування положень ППЗ;
 • найменування (фірми) юридичної особи або імені та прізвища особи, з якою було укладено договір.

Чи є у Вас ще запитання?

Можете звернутись до

Jakub Krysa

j.krysa@kochanski.pl


Контактна особа:

Dmytro Mykhaylenko

Dmytro Mykhaylenko

адвокат, старший юрист

+48 22 326 9600

d.mykhaylenko@kochanski.pl