Zaznacz stronę
2021 03 29_Wojciech Wrochna

Zrównoważony atom wg UE

Wojciech Wrochna, LL.M. komentuje w Dzienniku Gazecie Prawnej energetykę atomową z perspektywy tzw. taksonomii, czyli oceny, na ile dane źródło energii ma charakter zrównoważony:

Określenie energetyki jądrowej jako niekorzystnej dla środowiska poza jej stygmatyzowaniem oznaczałoby poważny problem z tym, czy byłoby możliwe jej finansowanie ze środków niepublicznych. Nie zawsze chodzi o sytuacje, w których inwestycje wymagają pomocy publicznej, ale też o prowadzenie polityki, która sprawia, że jeden podmiot ma na rynku uprzywilejowaną pozycję, co również uznawane jest za pomoc publiczną.

Nie wiadomo jednak, czy zakaz finansowania energetyki jądrowej może być w UE w ogóle legalny. Z Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, którego stronami są wszystkie państwa członkowskie, wynika jasno, że UE ma obowiązek wspierania energetyki jądrowej. W przypadku udzielania pomocy publicznej powinna być ona traktowana nawet korzystniej niż pomoc dla innych źródeł energii. A zakaz finansowania energetyki jądrowej mógłby być nielegalny.

Pełny artykuł na stronach Dziennika Gazety Prawnej (dostęp dla prenumeratorów).


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl