Zaznacz stronę

Zielone ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym

Termin: 2 marca 2022

Czas: 10:00 - 11:30

Miejsce: wydarzenie online

2 marca odbędzie się szkolenie poruszające tematykę ESG w sektorze finansowym organizowane przez aleBank.

Próby dostosowania systemu zarządzania i procesów wewnętrznych do wymogów regulacyjnych i raportowania ESG stanowią duże wyzwanie dla przedsiębiorstw. Jednocześnie trwają prace ustawodawcze dotyczące zrównoważonego finansowania i rozwoju technologicznego gospodarki.

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in.:

  • ESG z perspektywy globalnej i europejskiej
  • Raportowanie danych ESG przez spółki
  • Dostępność usług i produktów bankowych dla wszystkich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Prowadzący będą również chcieli poszukać odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób nowoczesne technologie dostępne w sektorze finansowym mogą wspierać instytucje w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez regulacje ESG?
  • Jak należy podejść do kwestii przełożenia wymogów prawnych i regulacyjnych na technologie oraz jak zaangażować dostawców tych technologii w dyskusję na ten temat?

Wojciech Wrochna, Partner i Szef Praktyki Energetyka, Infrastruktura i Środowisko przedstawi „Praktyczne aspekty stosowania ESG w zakresie korzystania z niskoemisyjnej energii z uwzględnieniem nowego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju”.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Zielone ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym

2 marca 2022

10:00 - 11:30

wydarzenie online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/