Zaznacz stronę
Walne Zdalne

Zdalne walne

Pandemia COVID-19 zmieniła praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Nie zawsze na gorsze. W wielu przypadkach zmiany te przyjęły się na tyle dobrze, by już trwale zmienić nasze nawyki, praktyki i oczekiwania.

Dotyczy to także biznesu. Po ponad dwóch latach od wprowadzenia w życie Ustawy* sprawdziliśmy, z jakich ułatwień w zakresie możliwości zdalnego odbywania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy nadal mogą korzystać przedsiębiorcy.

Walne Zgromadzenie – prawie nigdy online

Przed pandemią COVID-19 zgodnie z art. 2341 § 1 KSH oraz art. 4065 § 1 KSH (odnoszącymi się odpowiednio do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych), udział w zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej był dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy tak stanowiła umowa lub statut danej spółki.

Brak takiego postanowienia był jednoznaczny z brakiem możliwości zdalnego uczestnictwa. Do wprowadzenia takiej opcji konieczna była zmiana umowy lub statutu spółki. A to za każdym razem wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Taki stan uległ zmianie dzięki regulacjom wprowadzonym w Ustawie.

Walne na zdalnym

Ustawodawca, chcąc ułatwić spółkom i ich wspólnikom lub akcjonariuszom funkcjonowanie w trakcie pandemii wprowadził rozwiązanie umożliwiające udział w zgromadzeniu wspólników oraz walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Pod warunkiem, że umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej.

Jednocześnie pozostawił swobodę w zakresie ustalania szczegółowych zasad udziału w takim zgromadzeniu. Zasady te mają formę regulaminu uchwalanego przez radę nadzorczą lub przez wspólników spółki w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nie został powołany ten organ.

To rozwiązanie przyspieszyło elektronizację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych w obszarze korporacyjnym. Regulacje, w znowelizowanej treści, obowiązują do dziś.

Słowniczek

* Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 „Ustawa”)

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Rafał Rapala

Adam Czarnota

Źródło: Rzeczpospolita

Data: 13.10.2022


Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Adam Czarnota

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 22 326 9600

a.czarnota@kochanski.pl