Zaznacz stronę

Kariera

<- Oferty Pracy

Zastępca dyrektora Działu Informatyki

Linkedin(109)

Dołącz do nas

Zakres zadań do uzgodnienia, w tym m.in:

Wsparcie lub zastępowanie dyrektora Działu Informatyki w zakresie:
1. Zarządzania pracą Działu, w tym:
• Określania zadań i harmonogramów
• Nadzoru nad pracą Zespołu Wsparcia Informatycznego
• Nadzoru nad pracą administratorów systemów informatycznych
• Identyfikacji potrzeb wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych
• Planowania i nadzoru nad aktualizacjami i wdrożeniami nowych systemów informatycznych
• Planowania i nadzoru nad testami odtworzeniowymi i ciągłości działania
2. Współpracy z kierownictwem firmy i z użytkownikami końcowymi
3. Współpracy z osobami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem
4. Określania budżetu informatyzacji, w tym optymalizacji kosztów
5. Planowania zakupów i wdrożeń aplikacji lub systemów informatycznych
6. Sporządzania lub aktualizacji procedur funkcjonowania Działu Informatyki
7. Zarządzania systemami wykorzystującymi:
• Systemy operacyjne z rodziny Red Hat Linux
• Konteneryzację (Docker/Podman, Kubernetes)
• Automatyzację (Jenkins)
• Bazy danych (PostgreSQL)
• Wirtualizację (Hyper-V)

Wymagania niezbędne:

Przynajmniej 3 lata doświadczenia pracy związanej z administracją systemami teleinformatycznymi, najlepiej zgodnymi ze wskazanymi w ogłoszeniu.
Przynajmniej 1 rok doświadczenia pracy w zarządzaniu zespołami

Zaawansowana znajomość:
• Programowania skryptowego (preferowane PowerShell, Python)
• Wirtualizacji i konteneryzacji
• Automatyzacji
• Systemów operacyjnych z rodziny Linux (preferowane Red Hat/CentOS/Alma Linux)
• Systemów bazodanowych, (preferowane PostgreSQL i MSSQL)

Podstawowa znajomość:
• Administracji systemami Windows (stacje robocze, serwery)
• Administracji środowiskiem Active Directory
• Zagadnień cyberbezpieczeństwa
• Sieci komputerowych

Zdolność do:
• Samodzielnego, twórczego, krytycznego, nieszablonowego myślenia
• Szybkiego uczenia się nowych aplikacji lub systemów informatycznych
• Efektywnej komunikacji na wszystkich poziomach organizacji
• Proaktywnego proponowania rozwiązań informatycznych

Umiejętność organizacji pracy zespołów informatycznych

Dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych

Przydatna znajomość:

• Innych, oprócz wymaganych, systemów lub rozwiązań informatycznych spośród wskazanych w ogłoszeniu
• Norm i standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zarządzania informatyzacją
• Zalet i wad wykorzystania rozwiązań chmurowych, w tym
• MS Azure lub chmurowych systemów zarządzania środowiskiem Microsoft 365

Tryb pracy

Praca w biurze w Warszawie lub częściowo zdalna
Elastyczne godziny pracy

Oferujemy:
1. Pracę w nowoczesnym biurze w centrum miasta;
2. Stałe zatrudnienie i wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
3. Płatne urlopy;
4. Dofinansowanie do pakietu sportowego;
5. Opiekę medyczną na poziomie VIP;
6. Możliwością przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie;
7. System poleceń pracowniczych
8. Możliwość udziału w konwersacjach z native speakerem w języku angielskim

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając w przycisk:

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami