Zaznacz stronę
Wibor Pol

Za wcześnie na twierdzenia o nieważności WIBORU w umowach kredytowych

Polskie media oraz stowarzyszenia konsumenckie żyją informacją o postanowieniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach, który dokonał zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy i zdecydował o  zawieszeniu stosowania wskaźnika WIBOR przy obliczaniu kolejnych rat kredytu hipotecznego. W rezultacie, do czasu złożenia i rozstrzygnięcia powództwa kredytobiorcy, na oprocentowanie jego kredytu składa się wyłącznie marża banku.

Zaraz po tej informacji zaczęły pojawiać się głosy, że postanowienie katowickiego sądu może dać zielone światło kolejnym niezadowolonym klientom banków i zapoczątkować nową falę powództw, w której w ślad za „frankowiczami” pójdą teraz „WIBORowcy”.

Dzisiaj jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o nieważności umów kredytów złotowych opartych o WIBOR, czy też nieważności samego wskaźnika. Warto jednak nieco bardziej wnikliwie przyjrzeć się faktom, które, w tej sprawie, umknęły opinii publicznej.

Umowa kredytowa i wskaźnik WIBOR nadal obowiązują

Przede wszystkim należy pamiętać, że sąd pierwszej instancji nie unieważnił umowy kredytu złotowego ani stopy procentowej WIBOR, do czego próbuje się przekonać opinię publiczną.

Sąd wydał jedynie postanowienie dotyczące zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy zawieszając stosowanie wskaźnika referencyjnego WIBOR w jego umowie kredytowej do czasu rozstrzygnięcia powództwa tego klienta.

Warto też przypomnieć, że w sprawach o zabezpieczenie roszczenia sąd wydaje postanowienie bez zapoznania się ze stanowiskiem strony przeciwnej, na podstawie uprawdopodobnienia roszczenia i przy założeniu, że ustalenia te nie muszą być zgodne z rzeczywistością.

Opinia publiczna nie poznała jeszcze ani stanowiska banku, ani na dobrą sprawę uzasadnienia postanowienia katowickiego Sądu, który mógł odstąpić od uzasadnienia swojego orzeczenia.

Zbyt wcześnie by mówić o nieważności umów opartych na wskaźniku WIBOR

Wszystko, co dzisiaj wiemy o tej sprawie opiera się na wyłącznie na komunikacji prowadzonej przez kancelarię reprezentującą kredytobiorcę, dlatego też warto zachować ostrożność formułując jakiekolwiek opinie.

Istotne będą rozstrzygnięcia sądu przy ocenie stanowisk obu stron sporu, a nie tylko jednej z nich. Przypomnijmy jednak, że w kwestii zasadności stosowania wskaźnika WIBOR przy wyliczaniu oprocentowania zadłużenia do tej pory nie zapadło żadne prawomocne rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Oczywiście zapadły postanowienia oddalające zabezpieczenie jako niezasadne, ale o nich konsumenci już nie wspominają.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Andrzej Pałys

Piotr Szymański

 

Źródło: Rzeczpospolita

Data: 2 grudnia 2022


Zapraszamy do kontaktu: