Zaznacz stronę

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

14 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie.

Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Co istotne, może się okazać, że w wyniku przyjęcia uchwały krajobrazowej budynek oraz jego otoczenie zostaną pozbawione wszelkich (lub większości) urządzeń reklamowych, a ponieważ niejednokrotnie umowy najmu zawierają postanowienia nadające najemcom uprawnienia do eksponowania własnych szyldów lub urządzeń reklamowych na elewacji budynku lub w jego otoczeniu, może się to wiązać z koniecznością aneksowania umów, ich renegocjacji, a w niektórych wypadkach nawet ich rozwiązania. Dlatego niezwykle istotne jest, aby już na etapie projektowania treści uchwały krajobrazowej wynajmujący zapewnili sobie odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów – czy to przez składanie uwag do projektów, czy też poprzez czynny udział w konsultacjach z gminą.

Należy zwrócić uwagę, że sam proces uchwalania uchwały krajobrazowej – jak przyznają sami samorządowcy – nie należy do najłatwiejszych, gdyż stanowi procedurę wieloetapową i wymagającą licznych konsultacji, analiz oraz odpowiedniego dostosowania ram prawnych do uzyskanych wyników.

Niewątpliwie, każda uchwała krajobrazowa niesie ze sobą ryzyko nadmiernej ingerencji w równowagę rynkową pomiędzy konkurującymi między sobą wynajmującymi. Regulacje mogą narzucać konieczność dostosowania reklam w sposób nieodpowiadający charakterystyce i funkcji budynku lub okazać się na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że w zasadzie niemożliwe do zastosowania.

Jak możemy pomóc przy tych utrudnieniach?

  • Analizujemy postanowienia projektów oraz już obowiązujących uchwał krajobrazowych
  • Składamy pisemne uwagi do projektów uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy z samorządami w celu najpełniejszego przedstawienia i zabezpieczenia interesów klientów
  • Analizujemy umowy najmu / dzierżawy / inne uprawniające do korzystania z powierzchni w obiektach handlowych pod kątem ryzyk, jakie wiążą się z przyjęciem uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy odpowiednie porozumienia / aneksy do umów – zwłaszcza dotyczące zwolnień z czynszu i obniżek opłat wynikających z umów
  • W przypadku konieczności zaskarżenia uchwały krajobrazowej do sądu – przygotowujemy odpowiednią skargę oraz strategię procesową, zabezpieczającą interesy klientów.

Pomożemy także we wszystkich dziedzinach, na które wpływ może mieć przyjęcie uchwały krajobrazowej lub innych aktów prawa miejscowego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Weronika Duda

Dominik Gryś

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Przetargi dla Ukrainy | Stan aktualny, zasady udziału i perspektywy

Odbudowa infrastruktury i zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli to jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed Ukrainą. Do tego potrzeba nie tylko funduszy, ale przede wszystkim skutecznego planowania i egzekucji – czyli w praktyce przetargów i procedur zakupowych. W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni odbyło się ponad 100 takich przetargów.

Zapraszamy do kontaktu:

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl