Zaznacz stronę

Przetargi dla Ukrainy | Stan aktualny, zasady udziału i perspektywy

7 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Odbudowa infrastruktury i zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli to jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed Ukrainą.

Do tego potrzeba nie tylko funduszy, ale przede wszystkim skutecznego planowania i egzekucji – czyli w praktyce przetargów i procedur zakupowych.

W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni odbyło się ponad 100 takich przetargów.

Zamówienia publiczne mają kilka źródeł finansowania. Są to organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych, kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz USA i w końcu rząd Ukrainy.

W efekcie nie ma dziś jednego, centralnego punktu pozyskiwania wiedzy o toczących się i planowanych przetargach. A to może utrudniać przedsiębiorcom dostęp do informacji i w rezultacie pozbawić ich szansy na skuteczne konkurowanie z innymi.

29 czerwca Jakub Krysa, Markiyan Malskyy i Michał Waraksa przeprowadzili webinar, podczas którego polscy i zagraniczni przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się m.in.:

  • Skąd czerpać informacje o planowanych przetargach?
  • Jak wygląda aktualny status zamówień realizowanych na rzecz Ukrainy?
  • Jak w praktyce realizowane są przetargi, jakich procedur mogą spodziewać się przystępujące do nich podmioty?
  • Jak skutecznie brać udział w tych procesach?

Dodatkowo prowadzący przedstawili najciekawsze toczące się obecnie przetargi oraz narzędzia, które mogą ułatwić przedsiębiorcom skuteczne konkurowanie na tym rynku.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

  • Prowadzimy bieżący, sektorowy monitoring zamówień publicznych – w szczególności w branżach: IT, farmaceutycznej, infrastrukturalnej, energetycznej, transportowej, budowlanej,
  • Przygotujemy codzienny alert o planowanych zamówieniach,
  • Doradzimy, zarówno na etapie przetargowym, jak i realizacji kontraktu, także w Ukrainie,
  • Poszukujemy i weryfikujemy partnerów biznesowych w Ukrainie, wspieramy przy zawieraniu umów z partnerami ukraińskimi lub zakładaniu działalności gospodarczej w tym kraju.

O tym opowiada Jakub Krysa w materiale wideo.

 

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.
Zobacz, dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse.

Wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska

Od początku września obowiązują  przepisy znacznie zaostrzające kary za zanieczyszczanie środowiska. 1 września br., po krótkim, czternastodniowym vacatio legis weszła w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. poz. 1726).

Charakter czasowy sankcji utraty prawa głosu

Sankcją za naruszenie obowiązków notyfikacyjnych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, związanych ze zmianą stanu posiadania ogólnej liczby głosów w spółce przez akcjonariuszy działających w porozumieniu, o którym stanowi art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jest sankcja utraty prawa głosu – uregulowana w art. 89 ust. 1 pkt 1 („sankcja”).

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl