Zaznacz stronę

Odbudowa Ukrainy w praktyce – źródła finansowania oraz perspektywy inwestycyjne

27 czerwca 2022 | Aktualności, Wiedza

Niemal 24 tysiące kilometrów dróg, czyli około 60% długości ziemskiego równika, setki mostów, tysiące budynków i dziesiątki tysięcy samochodów – to tylko częściowy bilans zniszczeń, których doświadczyła Ukraina w związku z trwającą inwazją rosyjską. Choć walki na jej terenie nie ustają od 24 lutego 2022 r., nie można w pomijać perspektywy powojennej rzeczywistości, dlatego należy zastanowić się nad sposobami odbudowy całego kraju.

W związku z poniesionymi stratami, Ukraina ma dzisiaj ogromne potrzeby finansowe – tylko na zaspokojenie pierwszorzędnych potrzeb gospodarczych kraj potrzebuje wsparcia na poziomie około 5 mld USD miesięcznie. Dane pokazują, że tak ogromna skala zniszczeń spowodowała również utratę niemal 50% PKB Ukrainy. Należy jednak pamiętać, że wojna trwa nadal, dlatego liczby, które znamy dzisiaj, za chwilę mogą być nieaktualne.

Kwestią priorytetową zatem powinny być wszystkie działania, które mogą przyczynić się do szybkiego zakończenia trwającego na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego. W tym samym czasie należy rozpatrywać różne możliwości dotyczące odbudowy kraju w momencie, kiedy już zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej minie. Jak zapewnia dr hab. Markiyan Malskyy, Partner i Szef naszego Ukrainian Desk, taka idea ma ogromny wpływ na kształtowanie morale walczących żołnierzy, którzy dostają w tym momencie jasne sygnały, że istnieje świat po wojnie i jest on na wyciągnięcie ręki.

Warto zaznaczyć, że w Ukrainie od dawna ukrywał się niebagatelny potencjał inwestycyjny. W obliczu aktualnych wydarzeń jednym z wielu sektorów, który powinien wieść prym w procesie odbudowy kraju, jest transformacja energetyczna i możliwości jej zmodernizowania zgodnie ze światowymi kierunkami, co może również przynieść Ukrainie znaczące korzyści ekonomiczne.

Elektrownie jądrowe, czyli największe i najważniejsze obiekty z perspektywy systemu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii, na szczęście działają bez problemu. Jednak związane z działaniami wojennymi straty w obszarze infrastruktury energetycznej są w Ukrainie znaczne. To wszystko wymaga odbudowania, aby można było na nowo dostarczać energię i kluczowe w okresie zimowym ciepło do mieszkań. Niezbędne inwestycje w sektorze elektroenergetycznym to równocześnie wielka szansa na jego unowocześnienie, zgodnie ze światowymi kierunkami – dekarbonizacją, inteligentnymi sieciami czy wykorzystaniem magazynów energii na większą skalę” – mówi Wojciech Wrochna, Partner i Szef naszej Praktyki Energetyki, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego.

Jeśli mówimy o możliwościach biznesowych i potencjale inwestycyjnym, nie sposób pominąć sektora usług IT, który przed wojną stanowił około 4% ukraińskiego PKB. Duży potencjał tej branży wynika m. in. z licznej puli talentów oraz doskonale wyspecjalizowanego personelu IT obecnego dziś na Ukrainie.

Dzisiaj kluczowe dla spółek z sektora IT są dwa elementy. Po pierwsze utrzymanie bieżącego zaangażowania poprzez nowe projekty i nowych klientów, po drugie pozyskanie finansowania pozwalającego na utrzymanie się, a w niedalekiej przyszłości rozwój i skalowanie swoich usług” – mówi Łukasz Węgrzyn, Partner i Szef naszej Praktyki Technologii.

Jednak najistotniejszym spoiwem dla transformacji energetycznej i rozwoju sektora usług IT jest ich finansowanie. Choć organizacje międzynarodowe pomagają i wspierają ukraińską gospodarkę, a płynące od nich wsparcie można liczyć w dziesiątkach miliardów dolarów, to nadal nie pozwala ono na pokrycie wszystkich kosztów.

Nieodłącznym elementem procesu odbudowy Ukrainy są procedury zakupowe. Te mogą się różnić i każdorazowo zależeć od źródła finansowania danego projektu. Przykładowo, środki przekazywane przez Bank Światowy wydatkowane są w ramach postępowań przetargowych przeprowadzanych zgodnie z jego regulaminem. To samo dotyczy projektów finansowanych przez poszczególne agendy ONZ czy EBOR. Obecnie organizacje międzynarodowe prowadzą już kilkadziesiąt takich postępowań na rzecz Ukrainy. Obejmują one m.in. odbudowę domów i infrastruktury, dostawy materiałów budowlanych, sprzętu medycznego oraz leków czy usługi transportowe. Docelowo proces odbudowy tego kraju będą realizowane w oparciu o ukraińskie prawo zamówień publicznych oraz formuły PPP i koncesji. Te ostatnie mogą zyskać na popularności z uwagi na zaangażowanie finansowe partnera prywatnego w realizację danego przedsięwzięcia” – mówi Jakub Krysa, Partner i Szef naszej Praktyki Prawa Zamówień Publicznych.

W sprawie odbudowy Ukrainy i perspektyw inwestycyjnych w powojennej rzeczywistości, w maju 2022 r. organizowaliśmy wydarzenie, na którym obecni byli międzynarodowi eksperci. Teraz najważniejsze jest, by pierwsze ustalenia i pomysły, które tam padły, zacząć wdrażać w życie. Cytując amerykańskiego pisarza Dana Browna: „Wszystko jest możliwe, a niemożliwe wymaga po prostu trochę więcej czasu.”

Źródło: Money.pl
Data: 7 czerwca 2022

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Markiyan Malskyy
Jakub Krysa
Wojciech Wrochna
Łukasz Węgrzyn

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.
Zobacz, dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse.

Wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska

Od początku września obowiązują  przepisy znacznie zaostrzające kary za zanieczyszczanie środowiska. 1 września br., po krótkim, czternastodniowym vacatio legis weszła w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. poz. 1726).

Charakter czasowy sankcji utraty prawa głosu

Sankcją za naruszenie obowiązków notyfikacyjnych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, związanych ze zmianą stanu posiadania ogólnej liczby głosów w spółce przez akcjonariuszy działających w porozumieniu, o którym stanowi art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jest sankcja utraty prawa głosu – uregulowana w art. 89 ust. 1 pkt 1 („sankcja”).

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Szef Praktyki Technologie

+48 795 576 136

l.wegrzyn@kochanski.pl