Zaznacz stronę

Crypto Reviewer – wyszukiwarka i narzędzie do analizy zmian regulacyjnych o kryptoaktywach na świecie

14 czerwca 2022 | Aktualności, Wiedza

Branża kryptoaktywów stale się rozwija, a rządy i organy regulacyjne na całym świecie poświęcają jej coraz więcej uwagi, tworząc ramy prawne dla obrotu tym nowym rodzajem aktywów.

Stąd kancelaria Simmons & Simmons LLP stworzyła platformę Crypto Reviewer, a nasz zespół opracował sekcję o regulacjach obowiązujących w Polsce.

W platformie online 24/7 Crypto Reviewer znajdują się pełne, aktualne i kluczowe informacje dotyczące otoczenia prawno-regulacyjnego dla wielu typów tokenów kryptograficznych w ponad 25 jurysdykcjach. Umożliwia ona porównywanie przepisów, sprawdzanie statusu danego kraju za pomocą systemu ratingowego RAG, analizowanie sytuacji w poszczególnych krajach za pomocą intuicyjnych filtrów wyszukiwania, śledzenie na bieżąco nowych wydarzeń w świecie kryptoaktywów oraz pobieranie analiz.

Pytania, na które odpowiada Crypto Reviewer, to między innymi:

  • Jaki jest status prawny poszczególnych kryptoaktywów?
  • Jakiego rodzaju usługi związane z emisją lub obrotem poszczególnymi kryptoaktywami wymagają zezwoleń lub licencji?
  • Jakie są wymogi rejestracyjne wynikające z przepisów AML w odniesieniu do kryptoaktywów?
  • Czy fundusze inwestycyjne mogą inwestować w kryptoaktywa?
  • Czy i jakie kryptoaktywa mogą być przedmiotem pożyczki lub zabezpieczenia?

Rynek kryptoaktywów jest w Polsce w przeważającej mierze nieuregulowany, nie oznacza to jednak, że funkcjonuje poza prawem. Jednocześnie branża ta odnotowuje na całym świecie dynamiczny wzrost, dlatego też określenie właściwych ram prawnych dla emisji kryptoaktywów oraz obrotu nimi ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego prowadzenia działalności oraz inwestowania w tym sektorze.

Crypto Reviewer umożliwia łatwe i intuicyjne rozeznanie się w prawnych meandrach rynku kryptoaktywów. Simmons & Simmons to międzynarodowa kancelaria prawna specjalizująca się w branżach o wysokim stopniu regulacji i złożoności, w tym w sektorze kryptoaktywów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Crypto Reviewer oraz uzyskać dostęp do wersji demo lub darmowej wersji próbnej kliknij tu.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Łukasz Węgrzyn

Szymon Ciach

Krzysztof Kowacz

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Zapraszamy do kontaktu: