Zaznacz stronę

Warsztaty Digital Banking Academy

15 marca 2019 r. odbył się warsztat zorganizowany przez Związek Banków Polskich z udziałem ekspertów Kochański & Partners.

Cykl szkoleń i warsztatów Digital Banking Academy (www.alebank.pl/DBA) umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości.

Podczas warsztatu, omówione zostały zagadnienia z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej.