Tax Focus Ukr

Податки при джерелах та норми про уникнення подвійного оподатковування

Провадиш підприємницьку діяльність в Польщі та купуєш послуги від закордонних фірм? Переносиш фірму з України до Польщі, але надалі маєш стосунки з українськими контрагентами? Отримав позику з відсотками від закордонного суб’єкта чи виплатив дивіденди закордонному учасникові товариства? В такій ситуації можеш мати обов’язок утримання податку при джерелах.

Що таке WHT

Податки при джерелах („WHT”; ang. withholding tax) – це поняття, котре стосується податків на доходи як фізичних осіб (PIT), так і юридичних (CIT), а також від належних сум для закордонних суб’єктів.

Відповідальність щодо врегулювання цього податкового обов’язку несе суб’єкт, який здійснює виплату винагороди (т.зв. платник), а не той, що винагороду отримує. В результаті WHT утримується в країні джерела походження доходу, – тобто там, звідки походить виплата, а не в країні отримувача виплати.

Однак не кожна виплата закордонному контрагентові родить обов’язок розрахування WHT.

Види виплат, що підлягають WHT

Закони про PIT і CIT містять каталог виплат, що підлягають оподаткуванню WHT.

Це, зокрема, виплати:

  • з відсоткових ставок
  • ліцензійні виплати
  • дивіденди
  • т.зв. нематеріальні послуги.

Якщо ідентифікація виплати відсоток чи дивідендів для закордонних контрагентів є відносно простою, то ліцензійні виплати чи нематеріальні послуги в практиці буває визначити важко.

До переліку нематеріальних послуг, що підлягають оподаткуванню WHT, відносяться, між іншим, консалтингові, бухгалтерські, правові, рекламні, адміністративні, контрольні послуги, обробка даних, HR та інші послуги подібного характеру. Так неточно сформульоване поняття, як «послуги подібного характеру», родить питання, чи треба в тому чи іншому випадку застосовувати WHT.

Подібна ситуація – з ліцензійними виплатами, що відносяться до

  • авторських та суміжних прав
  • прав на винаходи
  • торговельних марок
  • ноу-хау.

Наведений перелік має суб’єктивний характер, через що набувач (платник), зобов’язаний до врегулювання податку WHT, має визначити, чого саме на ґрунті податкового права стосується його виплата.

Податки при джерелах – визначення ставки

Якщо виплата підлягає оподаткуванню WHT, то зобов’язаний до сплати суб’єкт (платник) має встановити відповідну ставку податку для утримання WHT.

Договір про уникнення подвійного оподаткування

Слід зауважити, що польські норми закону, які накладають на податківців СІТ і РІТ обов’язок розрахування WHT, слід застосовувати, враховуючи можливі відмінності, котрі виникають з т.зв. договорів про уникнення подвійного оподаткування («УПО»).

Це угоди, що укладається між окремими країнами і мають на меті виключення подвійного оподатковування того самого виторгу. Важливо, що положення УПО мають перевагу в ситуації суперечності з польськими законодавчими нормами з уваги на статус УПО, що є ратифікованими міжнародними договорами.

Тому, якщо отримувач виплати має реєстрацію або місце проживання в країні, з котрою Польща уклала УПО, може виявитись, що її положення модифікують види виплат, які підлягають WHT, занижують ставки податку або взагалі звільняють від його сплати.

Самих положень УПО недостатньо

Окремі УПО не передбачають жодних додаткових умов для користання з преференцій, передбачених в їхніх положеннях. Однак постійною практикою польських фіскальних органів є застосування в таких ситуаціях норм польського законодавства.

В результаті використання можливостей, передбачених в УПО (нп. для зниження ставки WTH), фіскальні органи вимагають від того, хто здійснює виплату (платника)

  • отримання сертифіката податкової резиденції контрагента (одержувача виплати);
  • дотримання принципу добросовісності у верифікації умов застосування зниженої ставки WHT (або можливого звільнення від його сплати).

Сертифікат податкової резиденції вказує на реєстрацію податківця (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), також вказує, в якій державі цей податківець сплатить податок.

Наявність у контрагента сертифікату податкової резиденції дозволяє звільнитися з обов’язку утримання WHT завжди, коли властива УПО дає таку можливість.

В свою чергу, дотримуючись принципу добросовісності, платник повинен, згідно з польськими нормами права, брати під увагу характер, масштаб своєї діяльності і особисті чи корпоративні відносини між платником і одержувачем виплати.

Що не підлягає оподаткуванню WHT

Згідно з положеннями УПО, як правило, не оподатковуються WHT т.зв. прибутки підприємства, тобто доходи з підприємницької діяльності, що не відносяться до інших категорій виплат, передбачених положеннями окремих УПО (нп. не є ліцензійною винагородою).

Це означає, що при виплаті винагороди в рамках договору B2B для контрагента-підприємця отримання такого сертифіката резиденції може звільнити від оподаткування WHT в деяких ситуаціях.

Труднощі інтерпретації

Те, що, здавалося б, могло бути віднесено до доходів підприємства, не завжди ним є, на це вказують числені й часто неузгоджені між собою інтерпретації податкових органів і адміністраційних судів. З впевненістю можна ствердити, що з доходами підприємства не будемо мати справи, коли виплата відноситься до категорії інших джерел доходів, для яких УПО передбачає окремі правила оподатковування.

В результаті податківець повинен щоразу аналізувати характер конкретного виду виплати, і це не тільки на підставі польського права, але і положень УПО, в тому числі, враховуючи найбільш актуальну практику податкових органів і судових рішень.

Приклади використання норм про уникнення подвійного оподаткування і податків при джерелах

Винагорода, що виплачується контрагентам за надані ним послуги польські податкові органи стандартно трактують як виплату, до якої не має застосування WHT, або прибутки підприємств на ґрунті УПО. Ця ситуація, однак, значно ускладнюється, коли укладення договору провадить до передання майнових авторських прав на створений програмний продукт або до надання права їхнього використання. Тоді існує ризик кваліфікування виплати як так званих ліцензійних виплат, що змінює принципи оподаткування.

Подібним чином ситуація виглядає у випадку ліцензії до комп’ютерних програм, котрі в більшості випадків підлягають WHT як ліцензійні виплати. Виняток від цього становитимуть ліцензії, надані для кінцевого користувача т.зв. end user, котрі не трактуються як ліцензійні виплати.

Сплата податку – це ще не все. IFT-1/IFT-1R

WHT для платника то не тільки дія, пов’язана з утриманням чи сплатою самого податку, але також інформаційний обов’язок. Незважаючи на те, чи був утриманий податок WHT, чи мало місце звільнення від його сплати, як платник, ми зобов’язані скласти інформацію IFT-1/IFT-1R (це дві різні інформації, що містяться на одному бланку).

Інформація IFT-1R передається керівникові податкового управління, властивого для оподаткування закордонних осіб, до кінця лютого року, що є наступним по звітному, а IFT-1 створюється на підставі заяви контрагента і пересилається протягом 14 днів як до нього, так і до керівника податкового управління.

Залежно від того, чи утриманий WHT був податком РІТ чи СІТ (це залежить від статусу контрагента), необхідно скласти до кінця січня року, наступного після утримання WHT, відповідної декларації РІТ-8АR або СІТ-10Z. Декларація РІТ-8АR складається до податкового управління властивого для платника, а CIT-10Z – до податкового управління, властивого в справах оподаткування закордонних осіб.

Підсумок

Неоднозначні податкові норми, часто разом зі спірними між собою інтерпретаціями податкових органів, створюють ситуації, коли відповідне визначення обов’язків платника WHT становить складне завдання для польських підприємців. З цього приводу визначенню цих обов’язків повинен завжди передувати докладний аналіз положень конкретного господарчого договору та оцінка його предмету. Варто також подбати про відповідні положення щодо WHT в договорах, мета яких – попередити контрагентів польських фірм про можливість утримання WHT і виплати їм оподаткованої винагороди. В разі необхідності розрахування податку в Польщі, це дозволило б уникнути непорозумінь в контактах з бізнес-партнерами.

З точки зору WHT має значення визначення податкової резиденції контрагента і отримання від нього відповідного сертифікату резиденції.

Є питання? Зв’яжися з нами

Якуб Діттмер

Славомір Внучек


Контактна особа:

д.ю.н. Маркіян Мальський

д.ю.н. Маркіян Мальський

Адвокат (Україна), Партнер

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl