Zaznacz stronę

Technologie w medycynie

Termin: 25-03-2021

Czas: 09:50

Miejsce: Wydarzenie online

Kochanski Chmura Ai Healthcare

Magia medycyny ma mocne zakorzenienie w nauce, która z dnia na dzień poszerza się i swoim zasięgiem zaczyna pochłaniać coraz więcej placówek ochrony zdrowia. Najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem medycyny stała się nowoczesna technologia.

  • Jak wykorzystać chmurę i AI w sektorze healthcare?
  • Jakie ryzyka regulacyjne i biznesowe powinny zostać zaadresowane w umowach z dostawcami IT?

Na powyższe pytania odpowie Państwu nasz ekspert, Piotr Kaniewski, podczas webinarium organizowanego przez Pirbinstytut.

Do kogo kierowane jest spotkanie?
  • Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej
  • Kadra menedżerska z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
  • Przedstawiciele administracji publicznej
  • Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
  • Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Technologie w medycynie

25-03-2021

09:50

Wydarzenie online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/